Blomsterfonden i Fisksätra

Blomsterfonden och Stena Fastigheter har tecknat avtal om ett nytt äldreboende i Fisksätra. Därmed fortsätter den stora satsningen i Fisksätra om att utveckla en stadsdel med en blandning av olika boendeformer, av människor i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter som präglas av trygghet, gemenskap och närhet.

Nu tar vi oss an nästa samhällsutmaning och lägger därmed nästa pusselbit för ett än mer välmående Fisksätra. Att få välkomna Blomsterfonden och deras seniora boenden till Fisksätra känns helt rätt. Vi är två verksamheter som båda har lång erfarenhet i våra sakfrågor och drivs av värderingar som bottnar i omtanke och trygghet genom livet. Det känns som ett självklart samarbete helt enkelt.

PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm

De äldre i fokus

Äldreboendet kommer att vara en del av nyproduktion i Fisksätra Entré och består av totalt 5630 kvm. Byggnaden planeras med en härlig takterrass samt förskola i bottenplan vilket med vår förhoppning kommer att skapa ett positivt och naturligt möte mellan livets olika skeden. Tillträde är planerat till våren 2024.

Fakta

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre. Föreningen erbjuder trygga, funktionella boenden med service samt vård och omsorg i olika boendeformer.

Antal bostäder: ca 84 bostäder med heldygnsomsorg och service

Inflyttning: Våren 2024

>>LÄS MER OM BLOMSTERFONDEN

Det ska bli både roligt och spännande att tillsammans med Stena Fastigheter utveckla ett modernt funktionellt äldreboende utifrån vårt ”trygghetkoncept”. Äldreboendet kommer att kunna erbjuda ca 84 bostäder med heldygnsomsorg och service för dom äldre. Det känns också bra kunna vara med och skapa fler arbetstillfällen i Fisksätra. Vi räknar med att ca 80 medarbetare kommer att ha sin dagliga arbetsplats på det nya boendet.

Ulf Thörnevik, vd Blomsterfonden