Vi förnyar för framtiden

Trygghet, komfort, stambyte och renovering är fyra steg för att skapa ett tryggt och hållbart boende i Bredäng

Uppdaterad tidplan för stambytet

Undrar du vilken vecka som stambytet kommer till dig? I tidplanen kan du se vilka veckor som stambytet kommer att pågå på din adress, samt en sammanfattning av vad som utförs under de olika veckorna. 

Uppdaterad tidplan

Vi behöver renovera större delen av våra fastigheter i Bredäng. Samtidigt som vi renoverar och stambyter så passar vi även på att utföra åtgärder för både ökad trygghet och komfort. Detta gör vi i fyra steg. 

1. Trygghet och Service

Innan stambyte och renovering sätter igång så gör vi en del andra åtgärder som ökar tryggheten och servicen i husen.

2. Fönsterbyte och komfort

Fönster byts ut till energieffektiva varianter som ökar inomhuskomforten och stänger ute ljud mer effektivt.
De nya fönstren är också lättare att öppna och stänga, t ex vid vädring. Fönster i bottenvåning får lås för ökad trygghet.
Arbete kommer att pågå mellan juli och december 2020, och sker i samma ordning som stambytet genomförs. Entreprenör är Interoc, de kommer att avisera när detta ska utföras hos dig.

3. Stambyte och renovering

Arbetet med stambyte och renovering kommer att pågå från september 2020 fram till december 2022. Totalentreprenör för arbetet med stambyte och renovering är HusabByggnads AB. Om du vill ha tillgång till daglokal med kök och toalett under stambytet så är du välkommen att kontakta Therese Eriksson via mejl: therese.eriksson@stena.com

Arbetet innebär att:

Uppdaterad elstandard - nya stickproppar och uttag

I samband med att alla eluttag blir jordade i din lägenhet, även de i taken, så behöver du efter renoveringen byta ut kontakterna på dina gamla taklampor till den nya DCL-standarden. 

ELUTTAG LAMPOR.PNG

4. Åtgärder i slutet av/efter stambytet

När det mesta i fastigheterna är klart ser vi till att snygga till där det blivit extra slitage under pågående arbete.

Passa på att plusrenovera i samband med stambytet!

Att plusrenovera lägenheter innebär att vi höjer standarden och moderniserar lägenheterna, samt att vi säkrar dem för framtiden! Ansök om att få din lägenhet plusrenoverad i samband med stambytet eller om att flytta till en färdigrenoverad lägenhet. Just nu har du som bor i en orenoverad lägenhet förtur till alla våra nyrenoverade lägenheter! 

Läs mer om vad en plusrenoverad lägenhet innebär och hur du går till väga i vår informationsfolder för Plusrenovering i Bredäng.

Filmen nedan visar hur en plusrenoverad lägenhet i Stockholm kan se ut, avvikelser kan förekomma beroende av lokala förutsättningar. 

Plusrenovera i samband med stambytet!

Dags för ett modernare boende? Då är en plusrenoverad lägenhet något för dig. Läs mer om hur du går till väga och vad en plusrenoverad lägenhet innebär i vår informationsfolder för Plusrenovering i Bredäng.

Folder - plusrenovering

Uppdaterad tidplan

Undrar du vilken vecka som stambytet kommer till dig? Här kan du i en tabell se tidplanen för stambytet samt vad som händer under de dagar som stambytet berör din adress.

Tidplan

Kontakta oss om du har frågor!

Therese Eriksson, biträdande fastighetsförvaltare
therese.eriksson@stena.com

Månika Pettersson, fastighetsförvaltare
manika.pettersson@stena.com