Berätta för oss!

Vi vill ta del av dina erfarenheter från Stambytet!

Vi på Stena Fastigheter vill veta vad du som hyresgäst tycker om fönsterbytet och stambytet som utförts i din lägenhet. Genom att fylla i enkäten delger du oss dina erfarenheter kring vad som gjorts bra och vad som behöver förbättras.

Du som svarar på enkäten kommer att få en bio- eller blomstercheck som tack, längst ner i formuläret har du möjlighet att välja vilket av dessa du föredrar. 

Först listas ett antal frågor gällande fönsterbytet, därefter följer frågor som berör stambytet som helhet. Husab är och har varit ansvarig för stambytet och Interoc är och har varit ansvarig för fönsterbytet.

Skulle det vara något problem eller fel i din lägenhet efter entrepenaden så meddelar du detta via en serviceanmälan på Mina sidor. 

 

OBS! För de svar som ska graderas på en skala mellan 1-5 så motsvarar 5 en mycket positiv erfarenhet och 1 motsvarar en dålig erfarenhet.

Hyresgästenkät: Stambyte Bredäng

Har fönsterbyte utförts i din lägenhet?
Är du nöjd med mängden information du fick inför fönsterbytet?
Är du nöjd med informationen du fick under fönsterbytet?
Hur bra upplevde du att säkerheten för din lägenhet och dina saker var, under fönsterbytet?
Hur bra hänsyn har entrepenören tagit, med tanke på omständigheterna kring Covid-19?
Hur nöjd är du med hur arbetet utfördes?
Har du bott hemma under stambytet?
Om du bott i evakueringslägenhet under stambytet, varför?
Fick du tilllräcklig information inför stambytet?
Fick du tillräckligt med information under stambytet?
Hur pass bra upplevde du säkerheten för din lägenhet och dina saker under stambytet?
Hur bra hänsyn har entrepenören tagit, med tanke på omständigheterna kring Covid-19?
Är du nöjd med tillgången till vatten som fanns i trapphuset?
Hur väl fungerade duschvagnen?
Om du hade skogstoa, hur väl fungerade det?
Hur bra fungerade hyresgästföreningens lokal under stambytet?
Hur bra har Stena Fastigheter varit på att ge besked på dina frågor kring Stambytet?
Hur pass väl upplever du att Stena Fastigheters personal har tagit hänsyn till Covid-19 under stambytet?
Bio- eller blomstercheck?