Triangeln, Sfären/Solna

Nya bostäder med oslagbar utsikt över Brunnsviken i Solna.

I Sfären planerar vi att bygga ca 60 nya bostäder, i ett läge med oslagbar utsikt över Brunnsviken i Solna.
Det är där det nuvarande parkeringshuset idag ligger som vi planerar för att uppföra ett helt nytt bostadshus med underliggande garage.  Ett sätt att låta fler få möjligheten att bo i detta fantastiska bostadsområde.  

Sfären ligger med ett härligt läge intill Ålkistan och med goda kommunikationer med närhet till tunnelbana och buss. På tio minuter cyklar du dessutom in till centrala Stockholm.

I och med utvecklingen kommer Bockholmsvägen att förbättras med gångbana på båda sidor samt en angöringsficka och trädplantering på sidan mot de nya husen.

Förslaget har varit ute på granskning, läs mer om vårt förslag och planprocessen här på Solna Stads hemsida

 

Illustrationer från granskningsförslaget