Skolor

I Vega finns både skolor och förskolor för att möta alla nyinflyttade!

En helt ny F-6-skola och förskola finns redan på plats i Vega. Ytterligare ett antal förskolor och skolor planeras att öppna under de närmsta åren, för att möta de inflyttande familjerna. Dessutom planeras ett aktivitetshus intill pendeltågsstationen som ska rymma fritidsgård, gym, idrottshall och bibliotek. I Haninge med omnejd finns dessutom ett brett utbud med gymnasium och folkhögskolor.

SKOLOR

Förskolor – I dagsläget finns här tre förskolor, och för att kunna möta behoven som den stora inflyttningen innebär, planeras mellan 6-8 nya förskolor att byggas.
Skolor – I augusti 2020 öppnade Nakterhusskolan en helt ny F-6-skola. Även en helt ny F-9-skola byggs i Vega, och i Haninge med omnejd finns gymnasium och folkhögskolor.