Stenahjärtat bankar för stan

Det är bara att erkänna: vi gillar våra storstäder. Ansvarsfulla och långsiktiga relationer bygger hållbara städer. Vi bidrar genom att utveckla våra kvarter in i framtiden.

Våra projekt

De närmaste tio åren planerar Stena Fastigheter att bygga cirka 8 000 nya lägenheter och 40 000 kvm lokaler i attraktiva lägen i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt pågår omfattande renoveringar och upprustning av det befintliga beståndet. I samband med det uppgraderas ett stort antal lägenheter till Plus-standard.

Vi utvecklar städer och förvaltar med omtanke

Vi på Stena Fastigheter vill stärka de städer vi finns i, och för oss är ansvarsfulla och långsiktiga relationer grunden för ett hållbart samhälle. Där vi har våra hus vill vi stanna länge och vara en drivkraft för att hela området ska utvecklas. Som stadsutvecklare bygger vi nya bostäder och arbetsplatser nära de hus vi redan har, vi tar om hand de befintliga bostäderna och vi är med och stärker människor i våra kvarter. I vårt dagliga arbete för att skapa trygga kvarter där människor vill bo och arbeta länge samarbetar vi med boende, kunder, skolor, föreningar och myndigheter.