Bilden - Möllevången

Bilden är en anrik kommersiell fastighet på Möllan där hantverk och kultur traditionellt har haft sin plats. Nu har huset nått sin tekniska livslängd och vi vill i samband med renovering utveckla fastigheten. När vi är klara ser vi framför oss en plats där gamla, kreativa näringar möter nya; en plats som genomsyras av gemenskap och ett hållbart arbetsliv.

Det mest hållbara huset är det som aldrig byggts. Bilden har varit ett blandkvarter hos oss i över 20 år - och här finns en stor del av vårt hjärta. Därför är det extra viktigt för oss att ta tillvara på historiken och det kulturella arv som finns i kvarteret. Att varsamt utveckla och modernisera en gammal byggnad och anpassa den för ett modernt arbetsliv - det är hållbarhet på riktigt! Nu påbörjar utvecklingen av en central pärla till en modern plats för gemenskap, utbyten och samverkan.

Tillsammans med er som verkar i huset vill vi ge Bilden en kreativ, smart och hållbar vitamininjektion som rustar oss för framtiden.​ Under våren har vi startat ett projekt där vi tittar på hur fastigheten Bilden kan renoveras och moderniseras. Det finns flera anledningar till att vi nu ser det som nödvändigt att renovera fastigheten. De främsta skälen är att: 

Vi vill naturligtvis genomföra ombyggnaden med så liten påverkan som möjligt för dig som hyresgäst – men självklart kommer alla att påverkas på ett eller annat sätt.   

De hyresgäster som är direkt berörda kommer vi att ta kontakt med personligen för att hitta bra lösningar. Tidplanen för ombyggnaden är inte ännu satt men vi kommer att bjuda in alla till mer information lite längre fram när tidplanen är klar.  

Vi vill att du som hyresgäst är med i processen så att vi tillsammans kan forma en fastighet för gemenskap, utbyten och samverkan – allt för att ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.   

Här på projektsidan kan du följa processen med ombyggnationen. Så snart vi har ny information, bilder och annat lägger vi ut det här på sidan.  

Vi vill ta del av dina idéer!

Vem är jag?

Har du frågor om ombyggnaden?

Har du frågor eller förslag som rör ombyggnaden av Bilden? Kontakta gärna vår förvaltare.

Emmie Ekholm

Emmie Ekholm

Kommersiell Förvaltare - Malmö Centrum

+46 (0)75-241 53 53