Dragörkajen

På Dragörkajen i Limhamn har vi byggt klimatsmarta bostäder. Ett sammanhängande promenadstråk kommer att bildas längs med vattnet, och där kajen möter Strandgatan skapas en kajplats.

Vid kajplatsen har vi skapat ett mindre centrum. Området ligger i Limhamn och gränsar i öster till Strandgatan och i nordöst till Övägen.

Om lägenheterna

Bostäderna uppfördes i en byggnad som ett slankt höghus i 16 våningar, ungefär lika högt som silorna. Storleken på lägenheterna är mellan två till tre rum med kök. I höghuset finns 60 lägenheter och i de två intilliggande låghusen finns tre lägenheter. Våra hus färdigställdes 2017/2018. Våra fastigheter inhyser också bland annat Pizzeria Mastio.


Hållbart boende

Fokus låg på energi- och miljöfrågor och fastigheterna byggdes för minimal miljöpåverkan och certifierades i enlighet med Miljöbyggnad Silver.