Bilder från byggområdet

Har kan du följa byggnationen av Ekebäckshöjd sedan första markarbetena under hösten 2018.

Våren 2019

Stommontage vid det norra kvarteret, från mars 2019 till maj 2019.

Vinter 2018/2019

Under mars månad gjuts bottenplattan på den norra tomten.

Vinter 2018/2019

Markarbeten vid det norra kvarteret, från septemeber 2018 til februari 2019.

Vinter 2018/2019

Bottenplattan till butiken och äldreboendet tar form .

Vinter 2018/2019

Bottenplattan till gymmet gjuts och källarväggarna tar form.

Höst 2018

Byggnationen inleds där det norra kvarteret ska stå. Under hösten 2018 har sprängning och andra markarbeten genomförts.