Bilder från byggområdet

Har kan du följa byggnationen av Ekebäckshöjd sedan första markarbetena under hösten 2018.

Vinter 2018/2019

Under mars månad gjuts bottenplattan på den norra tomten.

Vinter 2018/2019

Markarbeten vid det norra kvarteret, från septemeber 2018 til februari 2019.

Vinter 2018/2019

Bottenplattan till butiken och äldreboendet tar form .

Vinter 2018/2019

Bottenplattan till gymmet gjuts och källarväggarna tar form.

Höst 2018

Byggnationen inleds där det norra kvarteret ska stå. Under hösten 2018 har sprängning och andra markarbeten genomförts.