Fisksätra Entré

På norra p-platsen blandas ny bebyggelse med befintlig, vi kallar den här delen av området för Fisksätra Entré med sitt läge intill stationen. Vi planerar att bygga såväl bostads- som hyresrätter samt vara med och uppföra ett äldreboende och en förskola .

Vi bygger nya bostäder som binder ihop delar av Fisksätra och skapar en bättre boendemiljö med mer kultur, idrott/hälsa, närservice och förbättrad kommunikation. Bostadsrätter innebär en ökad valfrihet vid val av boende. Samtidigt pågår planeringen med utvecklingen av Saltsjöbanan med bättre turtäthet och enklare angöring till och från tågen från centrum-sidan.

Kommunen planerar en multisporthall med placering i Fisksätra för ett större utbud av idrottsaktiviteter och ökad folkhälsa. Även Fisksätra Centrum kommer att få en ansiktslyftning i samband med produktionen av nya bostäder. Läs mer om nästa steg för Fisksätra entré på Nacka kommuns hemsida.

Läs mer om Visionen Fisksätra 2030 

I vår vision är Fisksätra år 2030 attraktivt och välmående och präglas av gemenskap, mångfald och närheten till stad, hav och natur. Läs mer om utvecklingen av området och om Visionen Fisksätra 2030 på samlingssidan nyafisksatra.se.