Fisksätra Entré

På norra p-platsen blandas ny bebyggelse med befintlig, vi kallar den här delen av området för Fisksätra Entré med sitt läge intill stationen. Vi planerar att bygga såväl bostads- som hyresrätter samt vara med och uppföra ett äldreboende och en förskola.

Vi bygger nya bostäder som binder ihop delar av Fisksätra och skapar en bättre boendemiljö med mer kultur, idrott/hälsa, närservice och förbättrad kommunikation. Vi har köpt Fisksätraskolan av Nacka kommun och kommer under 2020 att påbörja en ombyggnad av skolan. Höstterminen 2021 öppnar den igen som Viktor Rydbergs skola i Fisksätra med plats för 540 elever i årskurserna 0-9. Folkets Hus får en ny tillfällig placering i direkt anslutning till centrum från och med våren 2020.

Bostadsrätter innebär en ökad valfrihet vid val av boende. Samtidigt pågår planeringen med utvecklingen av Saltsjöbanan med bättre turtäthet och enklare angöring till och från tågen från centrum-sidan.

Kommunen planerar en multisporthall med placering i Fisksätra för ett större utbud av idrottsaktiviteter och ökad folkhälsa. Även Fisksätra Centrum kommer att få en ansiktslyftning i samband med produktionen av nya bostäder. Under hösten 2019 pågår granskningsfasen av detaljplanen. Läs mer om nästa steg för Fisksätra entré på Nacka kommuns hemsida.

Bostadsrätt

Är du intresserad av våra bostadsrätter i Fisksätra? Här hittar du intresseanmälan för våra aktuella bostadsrättsprojekt!

Hyresrätt

Alla våra hyresrätter i Fisksätra förmedlas via Bostadsförmedlingen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev