Ett attraktivt centrum för alla

Fisksätra centrum ska rustas upp, vi vill veta vad du tycker!

När vi bygger nya bostäder blir vi fler i Fisksätra. Det skapar bättre förutsättningar för närservice, kultur och fritid.
Vi vill att Fisksätra centrum ska kompletteras med ett aktivitetshus för kultur- och fritidsverksamheter som skapar liv och rörelse större del av dygnet. Det kan med fördel kombineras med verksamheter som utvecklar entreprenörskap och ökar sysselsättningen i Fisksätra. Då kan Fisksätra Torg och centrum bli en mötesplats för området och även locka resenärer till/från Saltsjöbaden att stanna till på vägen.

Ett första steg på vägen är ett nytt tillfälligt i direkt anslutning till centrum.

Framöver planerar vi för en dialog där du som bor i Fisksätra har möjlighet att tycka till om hur vi ska utveckla centrum.