Ett attraktivt centrum för alla

Fisksätra centrum ska rustas upp, vi vill veta vad du tycker!

När vi bygger nya bostäder blir vi fler i Fisksätra. Det skapar bättre förutsättningar för närservice, kultur och fritid.
Vi vill att Fisksätra centrum ska kompletteras med ett aktivitetshus för kultur- och fritidsverksamheter som skapar liv och rörelse större del av dygnet. Det kan med fördel kombineras med verksamheter som utvecklar entreprenörskap och ökar sysselsättningen i Fisksätra. Då kan Fisksätra Torg och centrum bli en mötesplats för området och även locka resenärer till/från Saltsjöbaden att stanna till på vägen.

Just nu är vi i planeringsstadiet för centrumutvecklingen. Vi har tidigare gått ut med en digital enkät gällande Fisksätra centrum, där du som boende hos oss i Fisksätra gavs möjligheten att tala om hur vill se att centrum utvecklas. Svaren och synpunkterna som vi fick in har sammanställts och tas med i planeringen för centrumutvecklingen.