Nytt tillfälligt Folkets hus byggs vid centrum

Ny lokal ska locka nya besökare när Folkets hus flyttar till centrum.

Nu är det klart att Fisksätra Folkets Hus flyttar till Fisksätra centrum. En ny lokal kommer att uppföras på det som idag är parkeringsyta i anslutning till centrum. Det nya Folkets Hus planeras stå klart våren 2020 i samband med att nuvarande lokaler stängs i Fisksätraskolan. Ytan omfattar totalt 600 kvadratmeter.

- Vi bygger en ny, attraktiv mötesplats för Folkets Hus. Med sin utformning och smarta lösning av ytor tror vi att den kan locka helt nya besökare till Folkets Hus och stärka verksamheten, säger Karin Linander, fastighetschef, Stena Fastigheter.

Hur påverkar arbetet mig som bor i Fisksätra eller besöker centrum?

Arbetet med att bygga den nya paviljongen för Folkets Hus pågår.

• Det kommer att bli något färre parkeringsplatser vid centrum. För att underlätta parkering har ett antal nya p-platser skapats, se skiss ovan. Hittar du ingen parkeringsplats direkt i anslutning till centrum, försök att hitta en plats på parkeringarna längre bort.
• Det blir nya in- och utfarter till centrumparkeringen, se pilar på skiss ovan.
• En del av parkeringen kommer att hägnas in med stängsel för bygget, se bild ovan, där är även markerat var asfaltering kommer att ske med start 20 november kl 07.00. Detta är en byggarbetsplats som endast behöriga ska ha tillträde till.
• Arbetet kommer att pågå till våren 2020, då vi välkomnar Folkets Hus till den nya lokalen.

Arbetet utförs av Novogruppen i Stockholm AB (totalentreprenör) på uppdrag av Stena Fastigheter.
Vi ber om överseende med eventuella störningar i samband med arbetet.

Folkets hus viktigt för Fisksätra

Folkets Hus står för en bred och kontinuerlig verksamhet i Fisksätra, som Stena Fastigheter under många år har stöttat. Att vi hittat en lösning som innebär att Folkets Hus kan fortsätta sina aktiviteter utan längre avbrott har varit en viktig faktor.
Lösningen med ny lokal betyder att verksamheten i Folkets Hus kommer att anpassas till den nya lokalens förutsättningar.
- Vi har gjort en konsekvensanalys av vad den nya lokalen innebär för vår verksamhet. Vi ser att viss verksamhet utgår och förhoppningen är att annan verksamhet kommer till. Fram till flytten försöker vi tillsammans lösa de utmaningar som den nya lokalen innebär, påpekar Morgan Karlsson Verksamhetschef Fisksätra Folkets hus.

Den nya placeringen innebär att fler personer på ett naturligt sätt kommer att passera Folkets Hus, t ex till och från Saltsjöbanan
- Med en attraktiv och inbjudande publik del av lokalen med bland annat ett fik finns förutsättningar för Folkets Hus att nå nya målgrupper och besökare. Vi tror att verksamheten skulle må bra av att även permanent ligga i hjärtat av Fisksätra, i centrum, poängterar Karin Linander.