Garagerenovering

Nu är det dags för garagen i Fisksätra att få en rejäl upprustning.

Ommålning i ljusare färger, ny och bättre belysning, dörrar med glas för bättre översikt är några av åtgärderna för att öka tryggheten i garagen.

Här är en kort sammanfattning av det som kommer att hända:
• Alla bilar måste flyttas i samband med renovering, garaget ska vara tomt
• Reparation av pelare
• Målning av väggar, pelare och tak
• Ny belysning
• Nya dörrar/portar
• Burarna tas bort
• Erbjudande om däckförvaring
• Rotationsparkering d v s inga ”fasta” platser
• Parkeringsbolag som sköter all uthyrning
• Nya hyror

”Burarna” tas bort
En del av att stärka tryggheten är att ”burarna” kommer att tas bort i alla garage.Detta är även ett krav från Brandskyddet.

Kommer jag att få behålla min nuvarande plats, men utan bur?
Efter att renoveringen är klar kommer garageplatser att hyras ut med så kallad rotationsparkering eller ”flytande” parkering i respektive garage. Det innebär att du får välja vilken plats du vill i det garage du hyr, men att du inte har en ”fast” bilplats.

Kommer renoveringen att leda till att hyrorna höjs?
Vi vill att garaget ska användas av dem som verkligen har ett behov av en garageplats för ett fordon som de använder regelbundet. Att garageplatser används som ”förvaring” av bilar är ett tydligt tecken på att hyrorna ligger på fel nivå.
Den nya hyran i ett renoverat garage kommer att vara 850 kr/månad. Vi kommer att ha samma årliga höjning på 3% som vi har idag.

Var och när börjar renoveringen?
Arbetet startade i garaget på Karpgatan i september 2019. Arbetet i "Karpengaraget" förväntas vara klart under början av 2020. I februari 2020 planerar vi att komma igång med nästa etapp - "Braxengaraget". När ”Braxengaraget” är klart är det dags för nästa garage, osv. Du som hyr plats i våra garage kommer att få information om när du behöver flytta din bil och var du kan parkera under renoveringen när det blir aktuellt att renovera just ”ditt” garage.

Garagerenoveringens etappindelning 
För att du ska få en känsla för när renoveringen startar i ”ditt” garage har vi tagit fram en preliminär tidplan. Tiderna kan komma att ändras. Mer detaljerad information får du när det närmar sig start inför respektive etapp.

Karpgatan - Färdigt februari 2020
Braxengatan - start februari 2020 - Färdigt maj 2020
Forellgatan - start våren 2020 - Färdigt september 2020
Harrgatan - start hösten 2020 - Färdigt september 2020
Lakegatan - start februari 2021
Fisksätra Torg - start våren 2021
Södra sidans garage - start september 2021
Klart i alla garage - sommaren 2022

Var får jag stå under renoveringstiden?
Vi kommer att erbjuda parkering i ett nyrenoverat garage till samma hyra som du tidigare betalat, undet den period som vi renoverar "ditt" garage.

Var ska jag förvara mina däck?
Vi har startat ett samarbete med Dropin Bilverkstad i Nacka AB. Det är ett lokalt företag med service i Fisksätra. Erbjudande gäller:
• Förvaring + däckbyte: 800 kr/säsong (6 mån) för däck upp till 17 tum. (Ord. pris: 900kr). 900 kr/ säsong (6 mån) för däck större än 17 tum. (Ord. pris: 1 000kr).
• Enbart förvaring 500 kr/säsong (6 mån).

Bilpool i Fisksätra
Vi håller just nu på att undersöka om vi kan få igång en bilpool i Fisksätra.

Renovering för ökad trygghet
- Vi vet att en del som använder garagen upplever dem som otrygga, säger Karin Linander, fastighetschef.
Genom att måla om, förbättra belysning, sätta upp fler och effektivare kameror, sätta in glas i vissa dörrar så att man får bättre uppsikt med mera så kommer garagen att bli tryggare för alla.
- Det är också en del i vår vision för Fisksätra att ta hand om och rusta upp våra befintliga fastigheter, såväl som att bygga nya.

Har du frågor om garagerenoveringen?
Kontakta i första hand Michele Coco, michele.coco@stena.com eller 075 241 55 95