Garagerenovering

Ommålning i ljusare färger, ny och bättre belysning, dörrar med glas för bättre översikt är några av åtgärderna för att öka tryggheten i garagen. På denna sida kan du läsa om vad renoveringen innebär för dig som hyresgäst i praktiken, vad som gäller under renoveringstiden samt vilka förbättringar som de nyrenoverade garagen kommer att medföra.

Kolla på videon här nedanför för att få en sammanfattning av vad garagerenoveringen innebär samt få svar på de vanligaste frågorna!

Var och när börjar renoveringen?
Arbetet startade i garaget på Karpgatan i september 2019 och därefter renoverades  "Braxengaraget". Sedan löper arbetet enligt etappindelningen som redovisas under rubriken nedan. Du som hyr plats i våra garage kommer att få information om när du behöver flytta din bil och var du kan parkera under renoveringen när det blir aktuellt att renovera just ”ditt” garage.

Garagerenoveringens etappindelning 
För att du ska få en känsla för när renoveringen startar i ”ditt” garage har vi tagit fram en preliminär tidplan. Tiderna kan komma att ändras. Mer detaljerad information får du när det närmar sig start inför respektive etapp.

Karpgatan - Klart
Braxengatan -  Klart
Forellgatan - Klart
Harrgatan - Klart
Lakegatan - Klart
Fisksätra Torg - Klart i november/december 2021
Laxengatan - start november 2021
Mörtgatan - 2022
Sikgatan - 2023
Ålgatan - 2024

Var får jag stå under renoveringstiden?
Vi kommer att erbjuda parkering i ett nyrenoverat garage till samma hyra som du tidigare betalat, under den period som vi renoverar "ditt" garage.

Var ska jag förvara mina däck?
Vi har startat ett samarbete med Dropin Bilverkstad i Nacka AB. Det är ett lokalt företag med service i Fisksätra. Erbjudande gäller:
• Förvaring + däckbyte: 800 kr/säsong (6 mån) för däck upp till 17 tum. (Ord. pris: 900kr). 900 kr/ säsong (6 mån) för däck större än 17 tum. (Ord. pris: 1 000kr).
• Enbart förvaring 500 kr/säsong (6 mån).

Renovering för ökad trygghet
- Vi vet att en del som använder garagen upplever dem som otrygga, säger Karin Linander, fastighetschef.
Genom att måla om, förbättra belysning, sätta upp fler och effektivare kameror, sätta in glas i vissa dörrar så att man får bättre uppsikt med mera så kommer garagen att bli tryggare för alla.
- Det är också en del i vår vision för Fisksätra att ta hand om och rusta upp våra befintliga fastigheter, såväl som att bygga nya.

Här är en kort sammanfattning av det som kommer ske under renoveringen:
• Alla bilar måste flyttas i samband med renovering, garaget ska vara tomt
• Reparation av pelare
• Målning av väggar, pelare och tak
• Ny belysning
• Nya dörrar/portar
• Burarna tas bort
• Erbjudande om däckförvaring
• Rotationsparkering d v s inga ”fasta” platser
• Parkeringsbolag som sköter all uthyrning
• Nya hyror

”Burarna” tas bort
En del av att stärka tryggheten är att ”burarna” kommer att tas bort i alla garage. Detta är även ett krav från Brandskyddet.

Kommer jag att få behålla min nuvarande plats, men utan bur?
Efter att renoveringen är klar kommer garageplatser att hyras ut med så kallad rotationsparkering eller ”flytande” parkering i respektive garage. Det innebär att du får välja vilken plats du vill i det garage du hyr, men att du inte har en ”fast” bilplats.

Kommer renoveringen att leda till att hyrorna höjs?
Vi vill att garaget ska användas av dem som verkligen har ett behov av en garageplats för ett fordon som de använder regelbundet. Att garageplatser används som ”förvaring” av bilar är ett tydligt tecken på att hyrorna ligger på fel nivå.
Den nya hyran i ett renoverat garage kommer att vara 850 kr/månad. Vi kommer att ha samma årliga höjning på 3% som vi har idag.

Har du frågor om garagerenoveringen?
Kontakta i första hand Michele Coco:
E-post: michele.coco@stena.com