Nu är det dags att byta fönster!

När vi byter fönster i våra äldre hus sätter vi in nya fönster med så kallat energiglas. Dessa fönster ger bättre isolering mot kyla och ljud än de fönster som sitter i just nu. De nya moderna fönstren släpper även ut mindre värme vilket betyder att det går åt mindre energi för uppvärmning, vilket är bra för miljön.
Fönsterbytet är en del av upprustningen av vårt befintliga bestånd för framtidens Fisksätra.

Så här går ett fönsterbyte till

Vi har upphandlat en entreprenör, Polstar, som utför fönsterbytet på uppdrag av oss. Polstar kommer behöva tillträde till din lägenhet för att utföra bytet av fönster och fönsterdörrar och meddelar dig cirka 1 vecka innan arbetet påbörjas med mer detaljerad information när de behöver komma in hos just dig.

Fönsterbytet tar mellan 3-5 timmar beroende på hur många fönster du har i din lägenhet och arbetet kommer fördelas över två olika dagar. Fönsterbytet kommer pågå dagtid under vardagar och ett trapphus kommer ta cirka 1 vecka.

Dessa moment ingår i ett fönsterbyte

1

Rivning av gammalt fönster

2

Montering av nytt fönster

3

Nya foder, fogning och målning

4

Grovstädning av arbetsytan

5

Utvändiga fasadarbeten

6

Fönsterputs

1
Rivning av gammalt fönster
2
Montering av nytt fönster
3
Nya foder, fogning och målning
4
Grovstädning av arbetsytan
5
Utvändiga fasadarbeten
6
Fönsterputs

Vad förväntas av mig?

Polstar behöver komma in i lägenheten vid flera tillfällen under de dagar då fönstren byts i din lägenhet då material ska in och ut och för att olika hantverkare arbetar med olika moment. Kan du inte vara hemma så ombeds du att lämna en nyckel i nyckeltuben.
Har du ingen nyckeltub? Vänligen lämna in din nyckel i uppmärkt kuvert till etableringen på: ADRESS i god tid innan ditt fönsterbyte.
För att fönsterbytet ska ske smidigt som möjligt så ber vi dig att förbereda dig genom att:

  • Plocka bort blommor, prydnader i fönstrena och på fönsterbrädor
  • Häng ner och ta bort gardiner i fönster
  • Lämna fritt arbetsutrymme på cirka 1,5 meter framför fönstren och flytta eventuella möbler som står ivägen

När man byter fönster så dammar det en del då man gör ett ingrepp i fasaden. Polstar täcker golvet vid arbetsytan så gott de kan och grovstädar efter sig, men du som hyresgäst får vara beredd på att torka av och städa lite extra efteråt.

Persienner

Dina nya fönster är utrustade med persienner. Skötsel av dessa ansvarar du själv för och om persiennerna i framtiden går sönder är det du som hyresgäst som själv beslutar om du vill bekosta nya. Du kan alltså inte göra en serviceanmälan till oss om dina persienner går sönder. Om det däremot skulle det vara något garantifel på de nya persiennerna gör du snarast en servicenmälan så att leverantören kan åtgärda felet.

Visste du att förutom att skydda mot ljus och solvärme kan du också använda persiennerna mot kyla? Håll dem nere på natten så isolerar de och hjälper till att bevara värmen i din lägenhet!

Fakta

Entreprenör: Polstar / Ventanas AB
Kontakt: Jan Larsson 076 169 99 03 (telefontid vardagar 08.00-17.00)

Ungefärlig tidplan för fönsterbyten i Fisksätra:

Lakegatan 1, start vecka 40
Lakegatan 3, start vecka 41