Berätta för oss!

Vi vill veta vad du tycker kring att vi startar en samlingsplats för jobb, studerande och föreningar i Fisksätra.

Det senaste årets omständigheter har inneburit att många av oss spenderar allt mer tid i våra egna bostadsområden. Dagar och kvällar spenderas i närheten av hemmet istället för på arbetsplatser, skolor eller andra samlingsplatser där aktiviteter bedrivs. 

För att underlätta arbete, studier och föreningsaktiviteter för dig som bor i Fisksätra planerar vi att öppna en samlingspunkt för jobb, studier och föreningar i området. En lokal där du kan jobba eller studera ergonomiskt i en kontorsmiljö under dagen och vara med på föreningsaktiviteter på kvällar och helger.

Vi på Stena Fastigheter har tagit fram en enkät för att ta reda på vad du som boende i Fisksätra tycker kring att vi planerar öppna denna samlingsplats. Vi vill veta vad du skulle vilja se för typ av verksamhet, funktioner och möjligheter i lokalen. 

Svara gärna på enkäten nedan och berätta hur du vill ha det!

Jag skulle vilja nyttja lokalen i egenskap av
Vad skulle du vilja ha i denna lokal och samlingsplats?
Om ni är en förening, vilka tider på dygnet önskar ni använda dessa lokaler?
Om ni är en förening, hur ofta önskar ni använda lokalen för era föreningsaktiviteter?
Är du intresserad av vara med och engagera dig samt hjälpa oss att utveckla denna samlingsplats?
Är du beredd att betala en avgift för att kunna nyttja samlingspunkten?