Stena Fastigheter tar över och bygger om Fisksätraskolan

Klart med ny skola i Fisksätra från och med höstterminen 2021.

Stena Fastigheter tar över och bygger om Fisksätraskolan. Skolan öppnar igen höstterminen 2021 med plats för 540 elever i årskurs 0 till 9. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kommer att driva skolan som preliminärt ska heta Viktor Rydbergs skola i Nacka.

- En väl fungerande skola är den enskilt viktigaste frågan för invånarna i Fisksätra. En attraktiv skola är även en förutsättning för att Fisksätra ska utvecklas och bli en än mer välmående stadsdel, den bidrar till ökad stolthet, engagemang och stabilitet, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

Skolfrågan är avgörande när Stena Fastigheter under de kommande tio åren gör en stor satsning i Fisksätra på att renovera det befintliga bostadsbeståndet samtidigt som det ska byggas nya hyres- och bostadsrätter, vårdboende och förskolor.
- Med Viktor Rydberg som partner för drift och utveckling känner vi oss trygga med att vi får en seriös aktör som förstår skolans roll och betydelse i lokalsamhället och har förmågan att skapa en attraktiv utbildning med hög kvalitet, fortsätter PG Sabel.

Kristy Lundström, skolchef i Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ser fram emot att driva grundskola från förskoleklass.
- Vi har under lång tid sökt efter lämpliga lokaler för att starta skola från lågstadiet. Nu har det tillfället kommit. Fastigheten kommer, efter omfattande renovering, att erbjuda ideala skollokaler och Stena Fastigheter är en långsiktig och seriös partner som vi ser fram emot att arbeta med.

Anmäl ditt intresse

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har i 25 år drivit skolor på gymnasie- och högstadienivå utifrån devisen ”Hjärnan vill ha roligt”.
- Vi vill hjälpa eleverna att utveckla sina akademiska förmågor och konstnärliga uttryck, genom att ta vara på allas inneboende lust att lära, förklarar Kristy Lundström.

För att det ska vara möjligt måste vi kunna visa Skolinspektionen att intresset är tillräckligt stort.
Om du är intresserad av att det blir av så ber vi dig visa ditt intresse genom att svara här.

Det är först efter godkännande från Skolinspektionen som Viktor Rydberg kan ta emot elevansökningar. Alla som har svarat kommer få information om ansökan och antagningsprocess.

Fakta: Den nuvarande kommunala skolan årskurs 0-6 lades ned i samband mer terminsslut sommaren 2019. Skolan öppnar igen efter ombyggnad, preliminärt med namnet Viktor Rydbergs skola i Nacka, höstterminen 2021 och kommer att ha kapacitet för ca 540 elever, årskurs 0-9.
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är en svensk stiftelse, vars överskott återinvesteras i verksamheten. Stiftelsen driver tre högstadieskolor och fyra gymnasieskolor i stockholmsområdet med fler än 3000 elever och 315 anställda. För information, kontakta vrs.nacka@vrskolor.se