Upprustning av husen i Fisksätra

Bättre inomhuskomfort, mindre klimatpåverkan - ett bättre boende.

Samtidigt som vi bygger ett nytt Folkets hus, rustar upp skolan och bygger nya bostäder kommer vi att rusta upp de befintliga husen. Utvecklingen av Fisksätra kommer pågå under många år och planeringen är ännu i ett tidigt skede. Eftersom det är många bostäder och fastigheter i Fisksätra vill vi vara säkra på att en insats eller åtgärd blir bra innan vi gör ändringen i hela området. Därför planerar vi att först genomföra alla åtgärder i mindre skala - i ett hus. Vi vill bland annat göra detta:

Garagen: Garagen började renoveras i september 2019, först ut var garaget på Karpgatan. Nästa garage blir det på Braxengatan, med start i början av 2020. Vi målar om i ljusare färger. Ny och bättre belysning, dörrar med glas för bättre översikt är några av åtgärderna för att öka tryggheten i garagen. Här är en kort sammanfattning av det som kommer att hända: Alla bilar måste flyttas i samband med renovering, garaget ska vara tomt, reparation av pelare, målning av väggar, pelare och tak, ny belysning, nya dörrar/portar, burarna tas bort, erbjudande om däckförvaring, rotationsparkering d v s inga ”fasta” platser, parkeringsbolag. Läs mer om garagereoveringen.

Klimat- och energi: Vi vill isolera våra befintliga fastigheter bättre för att skapa ett behagligare inomhusklimat. Det innebär att vi kommer att byta yttertak och fönster samt byta ventiler inne i lägenheterna. Vi kommer även rusta upp trapphusen. Vi planerar också att passa på att byta ut/renovera uteplatser och träbalkonger. Samtidigt innebär det att vi gör klimatet en tjänst genom att energiförbrukningen blir mindre. Vi planerar för solpaneler på både nya som befintliga fastigheter.

Gårdarna: Vi vill i dialog med dig som är hyresgäst i Fisksätra ta reda på om och hur vi kan utveckla gårdarna mellan husen. Här kan man tänka sig enklare åtgärder/insatser på varje gård som totalt sett skapar en bra variation och ett stort utbud av aktiviteter, t ex boulebana, odlingslotter, grill/syrénberså med trädgårdsbord, enklare träningsredskap.

Centrum / torget: Vi vill ta reda på hur vi kan utveckla centrum och torget, även det vill vi göra i dialog med dig som är hyresgäst. En boendedialog om torget genomfördes under första halvan av 2019.

Ökad trygghet: Vi vill öka den upplevda tryggheten i området genom bättre belysning såväl inom- som utomhus, ljusare färger i källare och garage, tryggare tvättstugor och passersystem som innebär att endast du som bor har tillgång till vissa delar av fastigheten. Renoveringen av garagen startade hösten 2019.

Plusstandard: När en lägenhet blir uppsagd så renoverar vi den enligt vår ”plusstandard” vilket bland annat innebär helrenoverat badrum och kök med ny utrustning. Läs mer om vår plusstandard.