Kaksmulan, Sköndal

Längs Sköndalsvägens svaga krökning mot centrum vill vi bygga ett bostadshus med 77 lägenheter i fem våningar. Byggstarten är beräknad att ske i december 2019. Vi räknar med en byggtid om 18 månader.

Där byggnaden viker av från Sköndalsvägen, i fonden av Bengt Bagares gränd, bildas en triangulär torgyta som utgör förplats till bostadshusets entré. En butikslokal flankerar entrén. Entrétorget rymmer också en upphöjd plantering samt sittmöjligheter i bänkar längs fasad och i trappningar mot parkrummet i väster.

 

Sköndal utgör en egen oas söder om söder. Centrum ligger på bekvämt gångavstånd och där hittar du mataffärer, restauranger och annan service. Bra kommunikationer med direktbussar till Gullmarsplan och Stockholm City.

 

Vy från norr med centrumanläggningen närmast i förgrunden. Fotomontaget visar hur de olika byggnadernas höjder och färger samspelar i den föreslagna byggnaden samt entréfasaden som vänder sig mot Sköndals centrum.

Bild: Vera Arkitekter.