Konstsatsning i Kaksmulan

Eftersom jag inte tidigare haft just den här typen av uppdrag och direkt kände att förutsättningarna passade mitt arbete och arbetssätt kändes det väldigt roligt. Att det är helt nya bostäder känns också fint och lite mer "vågat" med tanke på alla dem som kommer röra sig på platsen. Det blir mer privat och ett möte mellan mig och olika människor i deras vardag.

-Tova Mozard

Portiken, som välkomnar både hyresgäster och besökare in till gården, kommer att utsmyckas med en konstnärlig gestaltning signerad den svenska konstnären Tova Mozard. Konstverket utgörs av fyra fotografier monterade i ljuslådor. Titlarna på verken är Jaws, Hotel California, The Masquerade och The tension between Movement and Stillness. De har helt olika motiv från skiftande sammanhang i Sverige, USA och Frankrike. Tova Mozard har valt motiven med omsorg och med tanken om att de relaterar till varandra på ett öppet och personligt vis.

Jag har valt både interiöra och exteriöra motiv som är dels tomma och dels befolkade. Människor kommer att passera genom portiken om och om igen. De kan skapa sin egen historia genom bildernas olika innehåll och det blir något att fantisera kring beroende på dagsform och behov. Verket kan upplevas som stillbilder ur en film och ge ledtrådar till en större berättelse

- Tova Mozard

Tova Mozard är en svensk konstnär född 1978. Hon bor och arbetar i Stockholm och Los Angeles och är en väletablerad konstnär både nationellt och internationellt. Hennes konstnärskap utgörs av fotografier, videoverk och film. Hon använder sig av både verklighet och fiktion i sina verk och iscensätter samt regisserar platser och människor. Hon använder sig av både det privata och offentliga livet för att peka på och skapa frågor kring det vi uppfattar som bekant men samtidigt befinner sig nära ett okänt gränsland.

Hotel California av Tova MozardBildrättighet: Tova Mozard
Hotel California av Tova Mozard Bildrättighet: Tova Mozard
Jaws av Tova MozardBildrättighet: Tova Mozard
Jaws av Tova Mozard Bildrättighet: Tova Mozard
Stillness and Movement av Tova MozardBildrättighet: Tova Mozard
Stillness and Movement av Tova Mozard Bildrättighet: Tova Mozard
The Masquerade av Tova MozardBildrättighet: Tova Mozard
The Masquerade av Tova Mozard Bildrättighet: Tova Mozard