Bilder från byggområdet

Har kan du följa byggnationen av Kallebäcks Torn sedan första markarbetena under våren 2017.

Sommaren 2018

Drönarvy över Kallebäcks Torn - båda husen har nu blivit målade.

Maj 2018

Fasadmålning har påbörjats på det södra huset.

Februari 2018

Det södra huset har nu nått sina 14 våningar och det norra är uppe i 6 våningar. 

Vintern 2017/2018

Balkongplattor och trappan till våning sju monteras på det södra huset. På det senare klippet fortsätter arbetet med det norra huset, bland annat genom montering av golvplattor och trappa till våning fyra.​

Hösten 2017

Bottenplattorna blir gjutna och byggkranen monteras. Det senare klippet visar hur stommen till våningsplan fem tar form på det södra huset.

Augusti 2017

Den 22 augusti 2017 togs ett första spadtag för Stena Fastigheters första nyproduktion i Göteborg – Kallebäcks Torn. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson och Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg, släppte upp röda ballonger 14 våningar upp – lika högt som de nya husen kommer att bli. 

Våren 2017

Markarbeten påbörjas och de gamla fastigheterna rivs för att göra plats åt Kallebäcks Torn.