Långsiktiga relationer

Det är vad vi är vana att jobba med på Stena Fastigheter. Vi är en av Sveriges ledande privata fastighetsbolag med lång erfarenhet av att bygga goda, långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Vi erbjuder moderna lägenheter och arbetar aktivt med att skapa trivsamma bostadsområden. Det är en ständig utveckling. Vi är nya på bostadsrättsmarknaden, men inte på att skapa goda boendemiljöer och vi tar med oss de erfarenheterna till våra bostadsrätter. 

Stena Fastigheter slänger inte upp ett hus, säljer det och tar farväl. Faktum är att det ena av tornen kommer bli vårt hyreshus, dessutom äger och förvaltar vi flera hus intill. Stena Fastigheter kommer att vara kvar och ta långsiktigt ansvar för vår del av området.

Relationsförvaltning®

Sedan länge arbetar vi med Relationsförvaltning® och ett stort antal sociala projekt och aktiviteter för att skapa trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer och arbetsplatser. 

Vi bryr oss! Det är faktiskt vårt motto och vi tar det på allvar. Vi bygger hem som folk trivs i och vi vill att de ska bo hos oss under lång tid. Därför jobbar vi sedan länge med boendedialog, så att vi kan ta vara på den kunskap och de önskemål som finns i området. I arbetet med att utveckla Kallebäcks torn har vi haft öppna möten, workshops och visat modeller. Efter feedback har vi bland annat ändrat placeringen av husen och tillfört fler fönster till trapphusen. Det känns bra.

Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg