Kvarteret Bobinen

Under första kvartalet 2013 flyttade våra hyresgäster in i nya lokaler i kvarteret Bobinen.

Området

Sedan 1990-talet har Gårda i Göteborg blivit känt som ett populärt kontorsområde längs Mölndalsån. De senaste åren har det även börjat växa fram bostäder i norra Gårda. Gårda är ett populärt kontorsområde . Här finns ett stort utbud av lunchrestauranger och service. 

Lokalerna

Kontorshuset består av 5 plan om cirka 500 kvadratmeter vardera med framtida möjligheter att integrera in i befintlig byggnad. Installationerna är utformade så att energiförbrukningen minimeras. Planlösningarna baseras på verksamheter med öppna landskap.