Kulturplaneterna på Fyrklöversgatan

Vi lyssnar på er

När vi började planera projektet i Kvillered var det självklart att göra det ihop med de som redan bor i området. Vi har förvaltat området under många år och hade redan mycket kontakt med de boende genom olika aktiviteter som vi tillsammans ordnar, exempelvis läxhjälp, kulturplaneterna och andra fritidsaktiviteter.

Det var självklart för oss att bjuda in till dialogmöten och där fick vi viktig information som vi tagit med in i utformningen av både området och lägenheterna. Vad som är bra, vad vi kan tillföra och vad våra hyresgäster värdesätter i ett boende. Vi gick ett steg längre och hade även dialog med grannarna i villaområdet bredvid. Vi är genuint intresserade av vad de som bor här tycker.

Agneta Kores vd Stena Fastigheter Göteborg Agneta Kores vd Stena Fastigheter Göteborg

De nybyggda husen kommer bli en kombination av bostadsrätter, hyreslägenheter och studentbostäder, dessutom äger och förvaltar vi flera hus intill. Stena Fastigheter kommer att vara kvar och ta långsiktigt ansvar för vår del av Kvillered.

Relationsförvaltning®

Sedan länge arbetar vi med Relationsförvaltning® och ett stort antal sociala projekt och aktiviteter för att skapa trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer och arbetsplatser. Läs gärna mer om vår relationsförvaltning här!