Trikåfabriken

Nygamla kontorslokaler för hållbart företagande

Centrala kontorslokaler med själ och hjärta

I den gamla trikåfabriken i det anrika kulturkvarteret Bilden utvecklar vi nu ett kontorskoncept där hållbarheten driver alla processer. Det innebär att vi gör så lite åtgärder i huset som möjligt för att behålla husets karaktär och själ. Rivnings- och byggprocessen följer en hållbar, cirkulär struktur där vi återbrukar och återvinner det material vi kan. Det som köps nytt är helt återvunna material som följer våra riktlinjer för hållbarhet. Allt material klimatberäknas dessutom för att vi ska kunna se vilket klimatavtryck som ombyggnaden skapar. Du som hyresgäst erbjuds återbrukat material och möbler genom oss för att minska ditt klimatavtryck ännu mer.

Genom en smart renoveringsprocess  kan en gammal fastighet återvinnas och bli till en modern, hållbar arbetsplats med smart teknologi och flexibla lösningar för framtidens entreprenörer. Genom att ta vara på så mycket som möjligt bevarar vi husets unika kulturarv.

Vi erbjuder centrala kontorslokaler med själ och hjärta – där innovativa lösningar ger dig möjlighet till flexibelt och hållbart företagande.

Trikåfabriken och kvarteret Bilden är en plats där gamla, kreativa näringar möter nya - och där framtidens hållbara kontor utvecklas i samarbete mellan näringsliv, fastighetsägare och boende i området.

Vår målbild för Trikåfabriken