Klimatsmart

We Care - hållbart byggande

We Care

Att bygga och förvalta hållbart är viktigt för oss på Stena Fastigheter. Vi jobbar inom sju olika områden som skapar mervärden för dig som hyresgäst - men också för kvarteret och staden du bor i. För oss är det långsiktiga ägandet grunden för att utveckla och ta hand om våra hus och kvarter – och för att ta hand om dig som hyresgäst. När vi utvecklar kvarteret Bilden tar vi hänsyn till alla delar i hållbarhetsarbetet från trygghet till återbruk.

Grönt gör skönt

I Bilden bygger vi in moderna system för klimatkontroll och energireducering. Huset byggs om med ett smart klimat- och värmesystem som reglerar sig självt efter behov. På taket planerar vi för solceller där energi lagras i batterier för en regnig dag. Huset certifieras enligt Miljöbyggnad I Drift för att ge dig och dina medarbetare ett optimalt inneklimat så att du kan må bra - både nu och i framtiden.

Klimatsmart

När vi bygger om Bilden jobbar vi klimatsmart hela vägen. Det innebär först och främst att vi försöker göra så lite ändringar som möjligt i huset. Genom en strukturerad bygg- och rivningsprocess kan vi återbruka och återvinna maximalt. Allt material klimatberäknas. Det vi inte återanvänder själva lämnar vi till återbruksleverantörer som tar emot varor för up-cycling. Vi ställer också krav på  leverantörer vid inköp av både material och tjänster. Inbyggda produkter kan demonteras, återbrukas eller materialåtervinnas. För att göra energianvändningen i huset så smart som möjligt gör vi också en investering i förnyelsebar energi.

Här är några av de saker vi jobbat med:

Trikåfabriken är också testpilot i ett projekt för klimatberäkning med stöd från Energimyndigheten.  Syftet med projektet är att bidra till resurseffektivt byggande inom renovering och förvaltning.