Briljantgatan och Smaragdgatan Tynnered

På Briljantgatan och Smaragdgatan i Tynnered i Göteborg har du närhet till havet, handel och goda kommunikationer. Här finns idag drygt 500 lägenheter med tillgång till stora gröna gårdar och många lekplatser. Och flera bostäder kommer att byggas.

Långsiktighet och omtanke

Stena Fastigheter satsar på Briljantgatan och Smaragdgatan i Tynnered. Vi tror på människorna som bor här och vi utvecklar kvarteren. Här har det inte byggts nya hus på 40 år, men nu skapas nya bostäder, äldreboende och förskola i och omkring Briljant- och Smaragdgatorna. 

Redan från start har vi arbetat med vår relationsförvaltning: fritidsaktiviteter för barn och unga under loven, svenskakurser, sommarjobb och hyresgäster som engagerar sig som områdesvärdar.

Stora satsningar

Under de senaste åren har vi genomfört stora insatser som lett till människor trivs bättre och känner sig tryggare. Utemiljöer har byggts om, fasader, balkonger och trapphus har målats om och nu belysning har satts upp utomhus. Nu pågår också en modernisering av alla lägenheter. Arbetet sker i samråd med hyresgästerna, som bland annat kommit in med 500 synpunkter kring renovering och utveckling av området. Dialog och samtal är en grundsten i utvecklingen av kvarteren.

Smaragdgatan_bild7b_ny.jpgVi utvecklar våra kvarter med nya bostäder. Här tar vi ett första spadtag för ett nytt modernt äldreboende.

FAKTA

På Smaragd- och Briljantgatorna i Tynnered, Göteborg har du närhet till havet, handel och goda kommunikationer. Här finns idag drygt 500 lägenheter med tillgång till stora gröna gårdar och många lekplatser.


ANTAL LÄGENHETER
15 låghushus i fyra våningar med 501 lägenheter. Sammanlagt har Stena Fastigheter 1 506 lägenheter i Tynnered.


PLANERADE LÄGENHETER
270 lägenheter, varav ett seniorhus med 73 lägenheter.


ÖVRIGT
Förskola och äldreboende med 96 lägenheter tillförs i kvarteren.

Trygghetsindex har ökat från 58,2 procent till 80,2 procent på ett år

Ann-Catrin Dryselius, Fastighetschef Stena Fastigheter Göteborg Ann-Catrin Dryselius, Fastighetschef Stena Fastigheter Göteborg

Opalparken utvecklas

Ett stenkast från Smaragdgatan utvecklar park- och naturförvaltningen nya Opalparken. Parken börja byggas under 2022 och står klar i slutet av 2023.

 

Ladda ned affischen om nya Opalparken

HISTORIA

1965 Briljant- och Smaragdgatorna i Tynnered börjar byggas. Husen byggdes under de så kallade rekordåren. Perioden pågick från 1960 till 1975 då 1,4 miljoner nya bostäder byggdes i Sverige.
2006 Stena Fastigheter köper husen på Briljant- och Smaragdgatan
2015 Dialog med hyresgäster kring framtida renoveringar av lägenheterna startar
2016 Åtgärdsförslag presenteras utifrån hyresgästernas synpunkter
2017-2018 Omfattande åtgärder leder till höjt trygghetsindex från 58% till 80% bland boende. Utomhusmiljöer renoveras och förnyas med bla nya lek- och sittplatser, belysning förbättras ute och inne, fasader målas mm.
2017-22 501 lägenheter moderniseras invändigt
2019-2021 Nya bostäder, äldreboende och förskola byggs