Vi förnyar för framtiden

Trygghet, komfort, stambyte och renovering är fyra steg för att skapa ett tryggt och hållbart boende i Bredäng

Uppdaterad tidplan för stambytet

Undrar du vilken vecka som stambytet kommer till dig? I tidplanen kan du se vilka veckor som stambytet kommer att pågå på din adress, samt en sammanfattning av vad som utförs under de olika veckorna. 

Uppdaterad tidplan

Vi behöver renovera större delen av våra fastigheter i Bredäng. Samtidigt som vi renoverar och stambyter så passar vi även på att utföra åtgärder för både ökad trygghet och komfort. Vi gör det i fyra steg.

1. Trygghet och Service

Innan stambyte och renovering sätter igång så gör vi en del andra åtgärder som ökar tryggheten och servicen i husen.

2. Fönsterbyte och komfort

Fönster byts ut till energieffektiva varianter som ökar inomhuskomforten och stänger ute ljud mer effektivt.
De nya fönstren är också lättare att öppna och stänga, t ex vid vädring. Fönster i bottenvåning får lås för ökad trygghet.
Arbete kommer att pågå mellan juli och december 2020, och sker i samma ordning som stambytet genomförs. Entreprenör är Interoc, de kommer att avisera när detta ska utföras hos dig.

3. Stambyte och renovering

Arbetet med stambyte och renovering kommer att pågå från september 2020 fram till december 2022. Totalentreprenör för arbetet med stambyte och renovering är HusabByggnads AB.
Arbetet innebär att:

4. Åtgärder i slutet av/efter stambytet

När det mesta i fastigheterna är klart ser vi till att snygga till där det blivit extra slitage under pågående arbete.

Uppdaterad tidplan: fönsterbyte

Frimurarvägen 32-30 V.46-47

Frimurarvägen 28-26 V.47-48

Frimurarvägen 24-22 V.48-49

Frimurarvägen 20-18 V.49-50

Frimurarvägen 16-14 V.50-51

Frimurarvägen 12-10 V.53-1

Frimurarvägen 8 V.1-2

Vita Liljans Väg 45 V.1-2

Vita Liljans Väg 43-41 V.2-3

Vita Liljans väg 47-51 V.3-4

Vita Liljans väg 73-75 V.4-5

Vita Liljans Väg 77-79 V.5-6

Vita Liljans Väg 81-83 V.6-7

Vita Liljans Väg 85-87 V.7-8

 

Har du några frågor kring Covid-19 och fönsterbytet maila therese.eriksson@stena.com

Daglokal tillgänglig

Om du vill ha tillgång till daglokal med kök och toalett under stambytet så är du välkommen att kontakta Therese Eriksson via mejl: therese.eriksson@stena.com

Uppdaterad tidplan

Undrar du vilken vecka som stambytet kommer till dig? Här kan du i en tabell se tidplanen för stambytet samt vad som händer under de dagar som stambytet berör din adress.

Tidplan

Vad behöver jag göra?

Allt du behöver veta finns samlat i denna folder.

Folder om stambytet

Kontakta oss om du har frågor!

Therese Eriksson, biträdande fastighetsförvaltare
075-241 55 83 eller therese.eriksson@stena.com

Månika Pettersson, fastighetsförvaltare
manika.pettersson@stena.com