Vi förnyar för framtiden

Trygghet, komfort, stambyte och renovering är fyra steg för att skapa ett tryggt och hållbart boende i Bredäng

Fönsterbytet försenat

Det planerade fönsterbytet är försenat. I dagsläget vet vi inte hur många veckor som förseningen handlar om, men vi återkommer med mer information så snart vi vet. 

Vi behöver renovera större delen av våra fastigheter i Bredäng. Samtidigt som vi renoverar och stambyter så passar vi även på att utföra åtgärder för både ökad trygghet och komfort. Vi gör det i fyra steg. 

1. Trygghet och Service

Innan stambyte och renovering sätter igång så gör vi en del andra åtgärder som ökar tryggheten och servicen i husen.

2. Fönsterbyte och komfort

Fönster byts ut till energieffektiva varianter som ökar inomhuskomforten och stänger ute ljud mer effektivt.
De nya fönstren är också lättare att öppna och stänga, t ex vid vädring. Fönster i bottenvåning får lås för ökad trygghet.
Arbete kommer att pågå mellan juli och december 2020, och sker i samma ordning som stambytet genomförs. Entreprenör är Interoc, de kommer att avisera när detta ska utföras hos dig.

3. Stambyte och renovering

Arbetet med stambyte och renovering kommer att pågå från september 2020 fram till december 2022. Totalentreprenör för arbetet med stambyte och renovering är HusabByggnads AB.
Arbetet innebär att:

4. Åtgärder i slutet av/efter stambytet

När det mesta i fastigheterna är klart ser vi till att snygga till där det blivit extra slitage under pågående arbete.

Daglokal tillgänglig

Om du vill ha tillgång till daglokal med kök och toalett under stambytet så är du välkommen att kontakta Therese Eriksson via mejl: therese.eriksson@stena.com

Tidplan

Undrar du vilken vecka som stambytet kommer till dig? Här kan du i en tabell se tidplanen för stambytet samt vad som händer under de dagar som stambytet berör din adress.

Tidplan

Var och när?

Här kan du på en områdeskarta se de planerade tiderna för stambytet.

Områdeskarta med tidplan

Vad behöver jag göra?

Allt du behöver veta finns samlat i denna folder.

Folder om stambytet

Kontakta oss om du har frågor!

Therese Eriksson, biträdande fastighetsförvaltare
075-241 55 83 eller therese.eriksson@stena.com

Månika Pettersson, fastighetsförvaltare
manika.pettersson@stena.com