Dialog om xxxxx

Vi planerar att xxxxxx och vi vill ha dina synpunkter och tankar kring det. Vi vill gärna veta vad du tycker kring xxxxx. Här kan du också ställa frågor om den kommande xxxxxxx. Denna digitala dialog är öppen fram till den xx månad 20xx.

Dina synpunkter och input kring xxxxx

Kryssa i xxxx