Triangeln, Solna

Vi planerar att bygga 80 nya bostäder med oslagbar utsikt mot Brunnsviken i Solna.

Platsen där nuvarande parkeringsgarage ligger vill vi bygga 80 nya bostäder och underliggande garage i Ålkistan, Bergshamra. I samband med förändringen kommer Bockholmsvägen att förbättras med gångbana på båda sidor samt kantstensparkering och trädplanteringar på sidan mot de nya husen. De nya husen får en oslagbar utsikt över Brunnsviken.

 

Goda kommunikationer med närhet till tunnelbana och buss. På tio minuter cyklar du in till centrala Stockholm. Läs mer om projektet på Solna kommuns hemsida