Triangeln, Sfären/Solna

Nya bostäder med oslagbar utsikt mot Brunnsviken i Solna.

Vi planerar att bygga ca 70 nya bostäder, i ett läge med oslagbar utsikt över Brunnsviken i Solna.
Det är där nuvarande parkeringsgarage i bostadsområdet Sfären ligger idag vi vill uppföra ett nytt bostadshus med underliggande garage och låta fler få möjlighet att bo i detta fantastiska bostadsområde.  

Ett område med härligt läge intill Ålkistan och med goda kommunikationer med närhet till tunnelbana och buss. På tio minuter cyklar du dessutom in till centrala Stockholm.

I och med utvecklingen kommer Bockholmsvägen att förbättras med gångbana på båda sidor samt en angöringsficka och trädplantering på sidan mot de nya husen.

Just nu är vårt förslag ute på granskning, läs mer om vårt förslag och hanteringen kring granskningsförfarandet här på Solna Stads hemsida