På gång på bygget

Projektering för Trikåfabriken pågår

Projektering pågår

Just nu är pågår projektering för Trikåfabriken. Under november/december skickar vi ut förfrågan till olika entreprenörer. Den första etappen av bygget planerar att byggstarta under våren 2021. 

Forskningsprojekt om hållbar fastighetsrenovering

Projektet är nyligen antaget som en testpilot för "Branschimplementering av klimatberäkningar inom fastighetsrenovering och ombyggnad" vilket är ett forskningsanslag utlyst via Nova2 med finansiering från Energimyndigheten.

De erfarenheter och nya kunskaper som vi tar med oss från det här nya sättet att renovera och bygga kommer utgöra en viktig kunskapsbas för Stena Fastigheter vad gäller minskad klimatbelastning i ombyggnationer.

Omtanke om hyresgäster

Våra befintliga hyresgäster i huset är viktiga för oss och tillsammans hittar vi nu lösningar som innebär att en del hyresgäster sitter kvar, en del går vidare till andra lokaler och del kommer att flytta tillbaka när fastigheten är klar.