Vega, hyresrätter etapp 1

I Vega söder om Stockholm har vi färdigställt 42 hyreslägenheter. Vi har även fler spännande nybyggnadsprojekt i området.

Om området

Söder om Stockholm, i Haninge, pågår planarbete med en helt ny stadsdel, Vega. En stadsdel med mycket attraktivt läge, dels till natursköna områden och dels till storstadsregionen som helhet. Totalt kommer cirka 3.500 nya bostäder att byggas i Vega.

En ny pendeltågstation - Vega - kommer ge en restid på bara drygt 20 minuter till Stockholms Central. Pendeltågstationen beräknas vara klar 2019 och ny avfart från Nynäsvägen 2018. När det gäller detaljplan för Stena Fastigheters del i Vega vann denna laga kraft 2015-08-28.

I programförslaget till Vega framgår att stadsdelen kommer att innehålla både anlagda parker och naturområden. I väster lämnas ett sex hektar stort naturområde orört, vilket ger boende närhet till härlig natur. Läs mer om området och bostäderna på samlingssidan vegastan.se.