Vega

Söder om Stockholm, i Haninge kommun, pågår planarbete med en helt ny stadsdel, Vega - en stadsdel med mycket attraktivt läge, dels till natursköna områden och dels till storstadsregionen som helhet. Totalt kommer cirka 3.500 nya bostäder att byggas i Vega.

I en vacker, inspirerande och grön del av det nya Stockholm, bara 20 minuter från Stockholms central byggs Vega.  Här lever du ett bekvämt liv med närhet till service och den nya pendeltågsstationen. I Vega bygger vi på Stena Fastigheter cirka 1 500 ljusa och moderna lägenheter och radhus i varierande storlekar, både bostadsrätter och hyresrätter. Välkommen att hitta ditt nya hem i Vega!

Om området

En ny pendeltågstation vid namn Vega kommer ge en restid på bara 20 minuter till Stockholms Central. Pendeltågstationen beräknas vara klar 2019 och ny avfart från Nynäsvägen 2018. När det gäller detaljplan för Stena Fastigheters del i Vega vann denna laga kraft 2015-08-28.

I programförslaget till Vega framgår att stadsdelen kommer att innehålla både anlagda parker och naturområden. I väster lämnas ett sex hektar stort naturområde orört, vilket ger boende närhet till härlig natur. Området är idag oexploaterat och ligger på gångavstånd från handelsområdet Port 73.

Läs mer om kommunens planering

Du kan följa detaljplanearbetet på Haninge kommuns webbplats.

Beräknad byggstart

Kvartal 3, 2016

Första inflyttning

Juni, 2017