Vega

Söder om Stockholm, i Haninge kommun, pågår planarbete med en helt ny stadsdel, Vega - en stadsdel med mycket attraktivt läge, dels till natursköna områden och dels till storstadsregionen som helhet. Totalt kommer cirka 3.500 nya bostäder att byggas i Vega.

Välkommen till Vega - där det sköna livet bor! Endast 20 minuter söder om citybruset växer en ny stadsdel fram. Här lever du ett bekvämt liv med närhet till service och den nya pendeltågsstationen. I Vega bygger vi på Stena Fastigheter cirka 1 500 ljusa och moderna lägenheter och radhus i varierande storlekar, både bostadsrätter och hyresrätter. Välkommen att hitta ditt nya hem i Vega!

Om området

Här står det hållbara livet i centrum, med omtanke om både människa och miljö. Närheten till naturen ger plats för både lek och lugn. Närheten till varandra ger gemenskap. Närheten till service, butiker och kommunikationer underlättar vardagspusslet.

Den nya pendeltågsstationen Vega innebär en restid på bara 20 minuter till Stockholm City. Den nya avfarten från Nynäsvägen (väg 73) gör det enkelt att nå Vega med bil.

I programförslaget till Vega framgår att stadsdelen kommer att innehålla både anlagda parker och naturområden. I väster lämnas ett sex hektar stort naturområde orört, vilket ger boende närhet till härlig natur. Området är idag oexploaterat och ligger på gångavstånd från handelsområdet Port 73.

Välkommen hem till det sköna livet i Vega