Nadir, Vega i Haninge

42 hyresrätter, inflyttning påbörjas sommaren 2022

Stadsdelen Vega i Haninge fortsätter att växa. Stena Fastigheter påbörjar nu ytterligare ett bostadsprojekt i Vega bestående av 124 lägenheter fördelat på tre punkthus, med fokus på hållbara hem. 

Tillsammans med bostadsrättsföreningarna Zenit och Horisont kommer Nadir med sina 42 hyresrätter att utgöra ett kvarter som ligger ett stenkast från stadsdelens nya pendelstation och gränsar mot naturmark i öster och ett nytt parkområde i söder. Vi kommer att lägga ut lägenheterna för förmedling 6-8 månader före inflyttning, som beräknas att påbörjas under sommaren 2022.

Hyresrätt

Alla våra hyresrätter förmedlas via Bostadsförmedlingen.

Utvecklingen av Vega är en del av Stena Fastigheters arbete med att skapa långsiktigt attraktiva och hållbara boendemiljöer. Här vill vi ta tillvara på och utveckla områdets kvaliteter på ett sätt som kommer fler till godo.

PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm

Zenit, Nadir och Horisont kommer att bestå av både hyresrätter och bostadsrätter. Vi har en vision att lägenheterna skall erbjuda hem för olika familjekonstellationer över tid. Husen har i sin arkitektur eftersträvat en lugn och enkel geometri, med inspiration från småstadens eller skärgårdens typologier som skapar ett karakteristiskt uttryck. Projektet speglas även av robusta materialval som håller över tid där materialens egenkaraktär skapar uttrycket.

Samtliga fasader är kläs i ljus aluzink som ändrar karaktär över dagen allteftersom det skiftande himmelsljuset reflekteras i fasaden. Fasaden är vald med omsorg i ett hållbart material som kräver litet underhåll och har stora möjligheter att återvinnas. Entréerna gestaltas med träribbor i tak och på fasad som tillsammans med markplaneringen ger ett varmt intryck. Stora glaspartier ger insyn till den stora entréhallen vilket skapar känsla av trygghet.

Zenit Nadir Horisont entre

 

Hållbar stadsutveckling
Vi på Stena Fastigheter vill stärka de städer vi finns i, och för oss är ansvarsfulla och långsiktiga relationer grunden för ett hållbart samhälle. Vi äger och utvecklar våra kvarter med tanke på framtida generationer och vill stärka de städer vi finns i. Vi tänker noga igenom vilka material vi använder – de ska hålla i många år och vara snälla mot miljön. Att bygga hållbart innebär att våra hus ska vara energisnåla och miljövänliga och att den sociala tillvaron i området ska fungera bra.

Förutom en genomtänkt miljömässig profil så har Stena Fastigheter även haft tydliga krav på social hållbarhet vid upphandling av entreprenören för projektet.

Omtanke är en grundläggande värdering för oss, men också en förutsättning för att lyckas med det uppdraget. Vi stärker de städer vi finns i genom att utveckla fastigheter, områden och städer med omtanke om människor och miljö. Sedan 20 år tillbaka har vi arbetat med social hållbarhet genom vårt arbetssätt relationsförvaltning. Det känns väldigt kul att vi nu får med oss detta arbetssätt i våra upphandlingar vid nyproduktion så att vi tillsammans med våra entreprenörer kan agera som en ansvarsfull stadsutvecklare och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle.

PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm

Fakta Zenit, Nadir och Horisont, Vega:

Antal lägenheter: Totalt 124 lägenheter fördelat på tre punkthus (82 bostadsrätter och 42 hyresrätter)

Inflyttning: Påbörjas sommaren 2022

Samtliga hyreslägenheter förmedlas via Stockholms Bostadsförmedling, med start hösten 2021.

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: In Praise of Shadows Arkitektur AB