Våra bostäder

Vi bygger lägenheter att längta hem och kvarter att trivas i.

För dig som hyresgäst

Har du frågor som rör just ditt boende eller
vill du göra en serviceanmälan?

Serviceanmälan

Vanliga frågor

De vanligaste svaren på
de vanligaste frågorna

Vanliga frågor

Akuta fel

Vid akuta fel utanför ordinarie kontorstid,
kontakta din lokala jour

Lokal jour