Ungas Framtidstro

Det bor ca 15 000 barn och unga under 25 år hos oss. De har framtidstro, och då gäller det att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att de skall nå sina drömmar. Vi kallar det att stadsutveckla med omtanke.

Framtiden bor hos oss

Vi har en unik roll - som fastighetsägare och stadsutvecklare är vi mitt i människors hem och vardag. Bra skolor, bra fritidsverksamheter och möjlighet till jobb ger attraktiva kvarter och stärker oss kortsiktigt och långsiktigt. Vår kärnverksamhet framtidssäkras genom att ta tillvara framtidstron och potentialen och därmed stärka ungas livschanser. Framtidstron är en viktig faktor för stabilitet och social resiliens. Vår ambition är att skapa goda förutsättningar för människor att utvecklas. Därför arbetar vi aktivt för att möta ungas ambitioner på deras hemmaplan, nära boendet, i rörelsen mellan husen och lokalsamhället.

Det ger oss goda möjligheter att samverka med goda lokala krafter på ett bra sätt. Genom relationsförvaltningen har vi fokus på: godkända betyg från grundskolan, en meningsfull fritid, bra förebilder och egna erfarenheter från arbetsmarknaden.

Hur arbetar vi för att barn och unga i våra kvarter ska nå sina drömmar och mål?

  • Alla våra kvarter har strategiplaner utifrån gemensamma hållbarhetsmål och hållbarhetsramverk. Hur de genomförs bestäms av lokala behov och förutsättningar.
  • Vi baserar aktiviteter på lokal analys, behov och gemensam måluppfyllnad.
  • Vi följer upp lokalt: valdeltagande, andel förvärvsarbetande, andel unga med kompletta betyg från grundskolan, trivseluppföljning och trygghetsindex i kundundersökningen AktivBo.
  • Resultaten lägger grunden för lokalt arbete och lokala planer.
  • Kontinuerlig boendedialog som bas vid alla större projekt.
  • Vårt systematiska förändringsarbete baseras på forskning.
  • Verksamheten genomsyras av Relationsförvaltning.

Fotoutställningen med Johan Bävman

Ungas Framtidstro får en röst

Utställningen tar sin utgångspunkt i den metastudie som Stena Fastigheter presenterade i höstas. Genom att porträttera ungas ambitioner vill vi inspirera andra – både individer och företag - att ta vara på och satsa på ungas tro på framtiden.

I utställning är strålkastarna riktade på tio skånska ungdomar både i och utanför Stena Fastigheters kvarter. Johan Bävman fotograf, bland annat känd för sin utställning om Swedish Dads, har mött dem i miljöer där de känner sig hemma, och i utställningen delar de öppet och generöst med sig av sina tankar kring framtiden.

Utställningen invigdes våren 2023 på Mitt Möllan i Malmö och kommer att ställas på flera olika ställen runt om i Sverige under hösten. Vår önskan är att utställningen ska fungera som en plattform för att stärka ungas röst än mer och därmed stärka upp arbetet - tillsammans. 

 

Studiens resultat gläder oss, då vi också kan dra slutsatsen att framtidstron är stark bland unga i våra kvarter. Vi står stärkta i det arbete vi redan gör men vi vill göra mer tillsammans med andra. Med avstamp i studien kommer vi bjuda in till samtal i framtidstrons anda, för att inspirera, föra djupare samtal och hitta fler samarbeten. Låt oss nu tillsammans ta hand om ungas framtidstro!

- Cecilia Fredholm Vaarning, hållbarhetschef på Stena Fastigheter.

Metastudien - en lägesbild

Stena Fastigheter har i över 20 år arbetat med social hållbarhet – ett arbetssätt som har kommit att kallas för Relationsförvaltning. Hösten 2022 tog vi fram studien "Ungas Framtidstro" som en del av detta arbete för att få en lägesbild över hur ungdomar ser på framtiden – något som är avgörande för vårt långsiktiga arbete med trygghet och trivsel i våra kvarter. Studien genomfördes av strategibyrån Quattroporte och bygger på data från ett 50-tal vetenskapligt publicerade artiklar om framtidstro, unga och stadsutveckling, över 1 miljon intervjuer i rådata-format samt big data bestående av 3 miljarder sidor på internet. Resultatet var glädjande och visade på att unga har en stark framtidstro.

 

Läs mer om hur vi jobbar för och med unga