20 år av relationsförvaltning

Vi har i över 20 år arbetat med social hållbarhet – ett arbetssätt vi kallar Relationsförvaltning.

Vi vill vara kundens första val och därför är det viktigt att vi tillsammans tar hand om och utvecklar hållbara miljöer där människor trivs. För oss är hållbarhet nämligen en större fråga som vi behöver ta hand om tillsammans. Vi, du, grannarna i kvarteret, staden vi bor i och alla vi jobbar med.

Det sociala ansvaret är en betydande del av Stena Fastigheters affärsidé och vår relationsförvaltning är ett arbetssätt som idag genomsyrar hela bolaget. Vikten av att involvera och utveckla området tillsammans med våra hyresgäster och i nära samverkan med lokalsamhället är tydlig. Långsiktigt ägande och löpande investeringar är en förutsättning för en god kvalitet i det arbetet.

Stena Fastigheters förändringsteori
Stena Fastigheters förändringsteori

Vår förändringsteori

Vi har formulerat en förändringsteori som tydliggör sambanden mellan våra insatser och de sociala effekter vi vill uppnå. Teorin har starkt stöd i aktuell forskning om boendemiljöer och är framtagen tillsammans med Jenny Carenco, grundare av Prosper Social Impact.

Läs mer om vår förändringsteori här

Det här är Relationsförvaltning

Vi har i över 20 år arbetat med social hållbarhet – ett arbetssätt vi kallar Relationsförvaltning. Vårt arbete utgår alltid från platsens förutsättningar, behov och utmaningar. Vi samverkar med våra hyresgäster, kommun, skolor, ideella organisationer, myndigheter, föreningar och lokala eldsjälar.

Arbetet utgår från FN:s globala hållbarhetsmål och har brutits ned till fyra fokusområden: trygghet, arbete, skola och fritid. Men vi utgår alltid från det lokala behovet, på så sätt bidrar vi till den globala hållbarheten.

Trygga och trivsamma kvarter

Målet med vår relationsförvaltning är att skapa kvarter där människor ska trivas, känna sig trygga och vill bo och arbeta kvar länge. De innebär att vi jobbar med olika insatser och aktiviteter. Det är allt från att förbättra den fysiska boendemiljön till att samarbeta med andra för att skapa roliga eller utvecklande aktiviteter i våra kvarter. Vi lyfter frågor kring demokrati och arbetar med arbetsmarknadsinsatser.

Vi driver frågor som är bra för kvarteret och människorna som bor och arbetar där och vi gör det tillsammans med andra hyresgäster, föreningar, samarbetspartners, kommuner och myndigheter.

Läs mer om trygghet i våra kvarter

Så här började det

Stena Fastigheter har under fyra decennier vuxit från att vara ett förvaltande bolag till en hållbar stadsutvecklare som investerar i både människor och kvarter.

1994 valde vi att satsa på bostäder i miljonprogramområdet Lindängen i Malmö. Köpet kom att påverka Stena Fastigheters sätt att arbeta och det sociala ansvaret blev en del av Stena Fastigheters affärsidé.
LÄS MER OM HUR DET BÖRJADE>>

Här hittar du fler sociala initiativ och samarbeten