Hållbarhet

Stena Fastigheter har högt ställda mål och ett uthålligt arbete med hållbarhet. Vi arbetar med trygghet och sociala frågor samtidigt som vi ställer höga krav på oss själva och våra leverantörer för att minska vårt klimatavtryck.

De mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för Stena Fastigheter är social stabilitet och klimatförändringar. De två utmaningarna påverkar vår verksamhet både kortsiktigt och långsiktigt, och vi vet att vi också har en nyckelroll som en av Sveriges största fastighetsägare för att skapa de bästa förutsättningarna för att leva och verka hållbart i våra kvarter.

Stadsutveckling med omtanke och hållbara tillsammans

Vi har prioriterat sex globala hållbarhetsmål som vi, genom vår verksamhet, har stora möjligheter att utveckla. Vi har också en mer detaljerad plan för hur vi ska uppnå en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Alla kvarter, projekt och nyproduktioner inventeras och arbetas fram genom sju olika fokusområden. Ett av dem - kanske det viktigaste - är långsiktigt ägande. 

Relationsförvaltningen är den strategiska ledstjärnan för HUR vi utvecklar kvarteren och arbetar med social hållbarhet. Det är vårt arbetssätt och omfattar verksamhets alla medarbetare. Till stöd har vi en relationsförvaltare som håller ihop och driver arbetet på varje ort. Det ger en god grund för dialog och medskapande som skapar trivsel, trivsel stärker kvarteren och ger i sin tur goda förutsättningar för att vi tillsammans ska ta oss an de riktigt stora hållbarhetsutmaningarna.

VI JOBBAR LOKALT OCH TÄNKER GLOBALT

Alla kvarter har lokala strategiplaner utformade utifrån platsens behov med sikte på uppfyllnad av Stena Fastigheters gemensamma hållbarhetsmål, och därigenom också FNs globala hållbarhetsmål.

 

Det långsiktiga ägandet gör hållbarhet till en given del av vår kärnverksamhet

Våra löften och mål – Tre tydliga mål

De mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för Stena Fastigheter är social stabilitet och klimatförändringar. De två utmaningarna påverkar vår verksamhet både kortsiktigt och långsiktigt, och vi vet att vi också har en nyckelroll som en av Sveriges största fastighetsägare för att skapa de bästa förutsättningarna för att leva och verka hållbart i våra kvarter.

Netto-noll 2045

År 2045 ska Stena Fastigheter inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Som ett led i det arbetet ska vårt klimatavtryck år 2030 ha minskat med 55 procent jämfört med 2018. Vi har redan kommit en bra bit påväg, bara mellan 2018 och 2020 så hade vi minskat vårt klimatpåverkan och totala koldoixidutsläpp med 26%.

Skapa 1 000 nya hållbara hem

Vi har som mål att producera minst 1000 hållbara hem varje år och upprusta lika många befintliga hem per år fram till 2026. Det innebär att vi tillför hem som både produceras hållbart och som underlättar för dig som bor där att leva hållbart. 

Trygga och trivsamma kvarter

Vi ska få ännu fler av våra hyresgäster att trivas och känna sig trygga där de bor. Som fastighetsägare och stadsutvecklare har vi en unik roll att stärka kvarteren och göra våra kunders liv tryggare, trivsammare och mer hållbart. Idag har alla kvarter strategiplaner – en lokal väsentlighetsanalys kopplad till dialog och investeringar.

Hållbarhetsberättelsen 2022

Varje år släpper vi vår hållbarhetsberättelse. Där samlar vi våra goda exempel under året och man får även ta del av våra mål, resultat och arbetssätt kring hållbarhet.