Hållbarhet

Det ska vara lätt att bo och leva hållbart hos oss. För oss är det självklart att vi vill ta hand om vår miljö för kommande generationer och vi arbetar aktivt med att halvera vår klimatpåverkan till år 2030.

Stadsutveckling med omtanke

Vi på Stena Fastigheter utvecklar städer med omtanke. Det betyder att vi utvecklar, bygger och förvaltar med omtanke om både människa och miljö. Vårt hållbarhetsarbete utgår från en koncerngemensam hållbarhetspolicy i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling och det internationella klimatavtalet. 

Våra klimatmål och löften

I vårt hållbarhetsarbete har vi beslutat om ett antal mål kopplat till klimat, trygghet och ett hållbart boende. Utöver målsättningarna jobbar vi enligt vår hållbarhetspolicy, ett ramverk med löften som syftar till att stärka de städer vi är verksamma i. Fyra av våra mål och löften hittar du nedan: 

Halverat klimatavtryck

Vi har som mål att halvera vårt klimatavtryck till år 2030. Det betyder att vi kommer att ha minskat vårt utsläpp av koldioxid med minst 50% tills dess. 

1000 hållbara hem varje år

Vi har som mål att producera minst 1000 hållbara hem varje år. Det innebär att vi tillför hem som både produceras hållbart och som underlättar för dig som bor där att leva hållbart. 

Ledande inom social hållbarhet

Genom vårt arbetssätt relationsförvaltning jobbar vi för att vara ledande inom social hållbarhet. Vi skapar kvarter där människor trivs och känner sig trygga, läs mer om vårt arbete med social hållbarhet här

Långsiktiga val

Vi ska vara långsiktiga i alla val och beslut, i hela vår verksamhet. Det innebär att omsorg om hälsa, miljö och säkerhet är vägledande för oss och integrerat våra affärsmål.