Vår hållbarhetspolicy

Vi vill ge dig som bor hos oss möjlighet att göra så goda avtryck som möjligt för en hållbar framtid. Som en ansvarsfull stadsutvecklare driver vi utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle och vi är motorn i våra områden.

Hållbarhetspolicyn är det ramverk för Stena Fastigheters strategiska och operativa arbete med att stärka de städer som vi är verksamma i. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra såväl löpande förvaltning liksom planering för och byggandet av nya fastigheter och områden. Tillsammans med de som delar vår värdegrund utvecklar vi och stärker städerna för framtida generationer.

Det gör vi genom att styra verksamheten i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling och det internationella klimatavtalet. Detta sker genom prioritering av relevanta mål för vår verksamhet och ett systematiskt arbete genom utmanande målsättningar, uppföljning och redovisning.

Stena Fastigheter har därför tagit fram följande löften som guide i arbetet:

 1. Vi ska vara långsiktiga i alla val och beslut.
 2. Vi ska vara ledande inom social hållbarhet.
 3. Vi ska bidra till så trygga hem, hus, kvarter och städer som möjligt.
 4. Våra miljömål ska ligga i framkant och driva utvecklingen.
 5. Vi ska ge förutsättningar för att dela blir ett mervärde.
 6. Vi skall alltid sträva efter tät, meningsfull dialog och öppenhet.

Vi gör detta med våra kunders perspektiv i fyra nivåer – Det egna hemmet/arbetsplatsen, Huset, Kvarteret och Staden. Metoden täcker in de tre hållbarhetsaspekterna: ekologiskt, socialt och ekonomiskt men blir konkreta genom våra sju fokusområden. Där har vi brutit ner hållbarhetsarbetet så att det är relevant för vår verksamhet. 

 • Långsiktigt ägande
 • Delningsekonomi
 • Hållbar produktion och förvaltning
 • Miljöval
 • Dialog och medskapande
 • Trygg och säker
 • Relationsförvaltning

Hållbarhetsarbetet omfattar alla medarbetare som jobbar hos oss och alla delar av verksamheten; förvärv, förvaltning, försäljning, leverantörer, kunder och samarbetspartners, nyproduktion och rivning av byggnader, styrelse och utveckling av befintliga fastigheter och områden.

Uppförandekod leverantörer och samarbetspartners