Vår hållbarhetsberättelse

Varje år släpper vi en hållbarhetsberättelse där man enkelt kan ta del av våra mål, resultat och arbetssätt kring hållbarhet. Nu finns 2023 års hållbarhetsberättelse att ladda ner.

Framsidan av 2023 års hållbarhetsberättelse - ladda ner den i sin helhet längre ner.
Framsidan av 2023 års hållbarhetsberättelse - ladda ner den i sin helhet längre ner.

Vi växlar upp - 2023 års  hållbarhetsberättelse 

Som långsiktig fastighetsägare ser vi att vi har en viktig roll i kvarteret genom att addera kunskap, resurser och ansvar för platsens utveckling och människorna som bor och arbetar där. Vi arbetar förebyggande tillsammans med andra för att vara en del av lösningen när det gäller olika samhällsutmaningar – både klimatmässiga och sociala. Det är det långsiktiga ägandet som gör hållbarhet till en given del av vår kärnverksamhet. 

>> Bläddra i Hållbarhetsberättelsen 2023

2023 - hur gick det då? 

Trots ett utmanade år - både på hemmaplan och i världen – så växlade vi upp! Vi förstärkte arbetet med social hållbarhet, anställde fler relationsförvaltare och fortsatte att investera i våra kvarter. Nu finns 2023 hållbarhetsberättelse att ladda ner, där vi visar på framsteg i stort och smått. Vi delar våra goda exempel i hopp om att fler ska inspireras att vara med på resan.  

Resultatet i korthet: 

Klimatavtryck. Det totala klimatavtrycket har minskat med 23 procent sedan 2018 i Sverige. Stena Fastigheters nyproduktionsprojekt har i dag 19 procent lägre klimatavtryck än 2018 och snittar 307 kg co2e jämfört med 380 kg co2e år 2018.

Energi. Genom satsningar på solcellsanläggningar i kombination med batterilager producerade bolaget tre gånger så mycket egen energi mot året innan: 6,3 miljoner kWh, 2023, mot cirka 2 miljoner kWh 2022. Sedan 2010 har Stena Fastigheter haft som mål att minska sin energianvändning med 2 procent årligen. Det målet uppnåddes, tack vare en mer effektiv energistyrning.

Trygghet. Kundundersökningen, AktivBo, visar ett trygghetsindex på 79,5 procent i hela beståndet. Det är en ökning med 0,9% sedan 2021 och högsta resultatet sedan mätningarna startade 2012.

Social hållbarhet. Fler resurser: dels genom att rekrytera fler kollegor som arbetar med just social hållbarhet, dels genom att skjuta till ytterligare pengar riktat till detta arbete. Årligen satsar Stena Fastigheter cirka 20 miljoner kr på samarbeten inom social hållbarhet.

Feriejobb – ta vara på ungas framtidstro. 976 feriejobbare, 384 i egen regi och 592 i samarbete med partners.

Hållbar finansiering. 75 procent hållbara lån, varav 60 procent socialt länkade där Trygghetsindex, i kundundersökningen, är Stena Fastigheters viktigaste KPI.

>> Läs mer om nyheten här

Ladda ner 2023 års hållbarhetsberättelse

2020 lanserade vi vår första hållbarhetsberättelse som ett sätt att stärka vårt arbete med hållbarhet. För att vi ska kunna nå våra mål så behöver vi arbeta tillsammans. Därför delar vi med oss av våra processer, metoder och ger goda exempel från vår vardag. Hållbarhetsberättelsen är en samlad fördjupning av de resultat som redovisas i Stena-koncernens årsredovisning. I hållbarhetsberättelsen kan du bland annat ta del av hur vi jobbar på kvartersnivå, och läsa om goda exempel och erfarenheter från Göteborg, Stockholm och Malmö.

Genom att dela med oss av vår hållbarhetsberättelse vill vi ge en personlig inblick i vårt dagliga arbete. Det handlar om att göra små förändringar varje dag som tillsammans skapar en större positiv påverkan

Cecilia Fasth, koncern-VD

Så jobbar vi med hållbarhet

Vår väsentlighetsanalys visar att social stabilitet och klimatförändringar är de viktigaste hållbarhetsaspekterna för vår verksamhet

Läs mer

Vår Hållbarhetsresa

Stena Fastigheter är en långsiktig fastighetsägare med över tjugo års erfarenhet av att skapa hållbara och levande kvarter. Vi grundar vårt arbete i FN:s globala hållbarhetsmål och tror på att bygga varaktiga relationer för att stödja en positiv utveckling. Ta del av berättelser från kvarteren och se hur vi strävar efter att göra livet hos oss ännu bättre.