Stena Fastigheters hållbarhetsberättelse 2023

växlar upp arbetet och ökar tryggheten i kvarteren

2023 var ett oroligt år i världen. Här hemma var det ekonomiskt tufft för många individer och företag. Då växlade Stena Fastigheter upp resurserna genom att anställa fler relationsförvaltare, satsa mer tid och pengar i arbetet med social hållbarhet. Dessutom fortsatte vi att miljardinvestera i upprustning, nyproduktion och innovativ teknik för att minska klimatavtrycket.

 –Vår riktning står fast. Hos oss är det tydligt att innovation och hållbarhet går hand i hand. Vi fortsätter att bygga nytt, investera i befintliga fastigheter och vi har ett mål att bli självförsörjande på el. Det är glädjande att se att vår satsning på AI-styrd värme, fler solceller och batterilager bidragit till minskad energianvändning i linje med våra mål, säger Cecilia Fasth, vd och koncernchef, Stena Fastigheter.

Minskad klimatpåverkan, ökad trygghet och nya hem

Vi är en långsiktig ägare av sina kvarter, och vår väsentlighetsanalys visar att social stabilitet och klimatförändringar är de viktigaste hållbarhetsaspekterna för verksamheten. Stena Fastigheters tre största hållbarhetmål är att nå netto-noll klimatavtryck 2045, skapa ännu tryggare kvarter och bygga 1 000 hållbara hem per år.

 – Vi förstärker vårt redan etablerade arbete med social hållbarhet, med fokus på unga människor. Det pratas för lite om den talang som växer upp och som har stora drömmar och höga ambitioner. Framtiden bor hos oss och det är vår möjlighet och skyldighet att hjälpa dem förverkliga sina drömmar, säger Cecilia Fasth, vd och koncernchef, på Stena Fastigheter.

Arbetet med minskat klimatavtryck rör sig åt rätt håll och börjar visa resultat. I nyproduktionen är avtrycket 19 procent lägre per kg co2e per kvadratmeter bruttototal-area (BTA), jämfört med 2018 och verksamhetens totala klimatavtryck minskar med 23 procent (Basår 2018).

Motorn i områdesutvecklingen

I över 20 år har vi utvecklat vårt arbetssätt kring trygghet och trivsel och initierat en förändringsteori. I dag är arbetet datadrivet med bas i en bred samhällsanalys, i kombination med områdesstrategier för samtliga kvarter.

– En av de riktig goda nyheterna under 2023 var tryggheten i kvarteren ökar, det visar vår kundundersökning. Att trygghetsindex ökar är bra, inte bara för individen, utan för samhället i stort. Vårt arbetssätt gör också att vi kunnat länka 60 procent av våra lån till utvecklingen av vårt trygghetsarbete, säger Cecilia Fredholm Vaarning, Chef Hållbara affärer.

Resultat i korthet 2023

Trygghet
Kundundersökningen, AktivBo, visar ett trygghetsindex på 79,5 procent i hela beståndet.  Det är en ökning med 0,9 procent sedan 2021 och högsta resultatet sedan mätningarna startade 2012.
Sidan 19, i hållbarhetsberättelsen

Social hållbarhet
Fler resurser: dels genom att rekrytera fler kollegor som arbetar med just social hållbarhet, dels genom att skjuta till ytterligare pengar riktat till detta arbete. Årligen satsar Stena Fastigheter cirka 20 miljoner kr på samarbeten inom social hållbarhet.
Sidan 3

Feriejobb – ta vara på ungas framtidstro
976 feriejobbare, 384 i egen regi och 592 i samarbete med partners.
Sidan 12

Klimatavtryck
Det totala klimatavtrycket har minskat med 23 procent sedan 2018 i Sverige. Stena Fastigheters nyproduktionsprojekt har i dag 19 procent lägre klimatavtryck än 2018 och snittar 307 kg co2e jämfört med 380 kg co2e år 2018.
Sidan 14

Energi
Genom satsningar på solcellsanläggningar i kombination med batterilager producerade bolaget tre gånger så mycket egen energi mot året innan: 6,3 miljoner kWh, 2023, mot cirka 2 miljoner kWh 2022.
Sedan 2010 har Stena Fastigheter haft som mål att minska sin energianvändning med 2 procent årligen. Det målet uppnåddes, tack vare en mer effektiv energistyrning.
Sidan 17

Hållbar finansiering
75 procent hållbara lån, varav 60 procent socialt länkade där Trygghetsindex, i kundundersökningen, är Stena Fastigheters viktigaste KPI.
Sidan 33

 

Hållbarhetsberättelsen 2023 - ladda ner

Här på Stenafastigheter.se går det att läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet.