Stena Fastigheters samarbeten leder till fler och nya sorters jobb till unga under loven

– 1 000 feriejobb tillsammans

1 000 jobb! Så många lovjobb bidrog Stena Fastigheter till förra året i egen regi och i samverkan med samarbetspartners som Volvo Cars, Framtiden-koncernen och Hammarby Fotbolls samhällsinitiativ Samhällsmatchen. I ekonomiskt tuffa tider som påverkar både individer och företag fortsätter Stena Fastigheter att stärka sitt långsiktiga sociala hållbarhetsarbete – för att unga ska få möjlighet till en första rad på cv:et.

– Vi som fastighetsägare har en viktig roll i att stärka kvarteren vi finns i, därför skalar vi upp vårt sociala hållbarhetsarbete i tuffare tider. Unga har en stark framtidstro men de behöver hjälp på vägen för att nå sina mål. Genom samarbeten med andra aktörer som delar våra mål och värderingar kan vi skapa fler jobb så att fler unga kan få sitt första sommarjobb. Vi hoppas att fler företag vill samarbete med oss i sommar, affärs- och samhällsnyttan är stor, säger Cecilia Fasth, koncern-vd på Stena Fastigheter.

Det bor 15 000 barn och unga hos Stena Fastigheter, som äger 27 000 hyresbostäder i storstadsregionerna. Social hållbarhet är en del av bolagets DNA och ägardirektivet är tydligt: att jobba förebyggande för att skapa trygga och trivsamma kvarter och att stärka ungas möjligheter till ett bra liv. Det innebär bland annat att skapa möjlighet för unga att få jobb, stötta dem i sina studier och att ta vara på den framtidstro som unga har.

Förebyggande arbete är grunden 

Sedan 2014 har Stena Fastigheter anställt minst 300 unga sommarjobbare varje år, och jobben går främst till unga som bor i bolagets bostadsområden. Med åren har antalet lovjobb ökat - 2023 tog Stena Fastigheter emot 384 feriejobbare, och tillsammans med olika partners bidrog fastighetsbolaget till 1000 jobb. Och det har Stena Fastigheter lyckats med genom att:

• Sätta tydliga mål och tillsätta resurser. 500 feriejobb om året är Stena Fastigheters mål. Till det finns resurser i form av projektledning, avtalsenlig lön till sommarjobbare och arbetsledare, handledning och utbildning.

• Ta en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Stena Fastigheter beslutade att satsa mer pengar på fler sommarjobb under pandemin, då andra hade svårt att anställa unga.

• Interna resurser. Anställ arbetsledare som leder sommarjobbarna och en projektledare som koordinerar rekryteringen.

• Kreativa uppdrag. Sommarjobben kompletteras med arbeten på andra lov, som under sport- och påsklov. Nya arbetsområden som är skapade för unga: som att jobba med kommunikation eller som förändringsagent. De flesta lovjobbare hos Stena Fastigheter arbetar främst med trädgårdsskötsel och att göra det rent och snyggt i kvarteren.

• Goda samarbeten. Initiera och leda samarbeten med andra företag, för att unga som bor i Stena Fastigheters kvarter ska kunna få möjligheten att jobba utanför kvarteret där de bor, och få nya erfarenheter hos andra bolag.

BAKGRUND

Stena Fastigheter satsar på lovjobb för att ta hand om de ambitioner och den framtidstro som finns hos unga som bor i fastighetsbolagets bostadsområden. De unga får möjligheten till en första rad på sitt cv, lära känna nya människor, och uppleva något annat än området där man bor.  Stena Fastigheter bidrar också med ett nätverk som många unga saknar. Satsningen på lovjobb är en del i Stena Fastigheters arbete med social hållbarhet, för att stärka unga människor möjligheter i livet, och för att skapa bostadsområden där människor känner sig trygga och trivs.

NYFIKEN PÅ MER?
Här på stenafastigheter.se går det att läsa om hur vi jobbar med social hållbarhet.
Destination Tynnered vårt gemensamma arbete tillsammans med Volvo Cars och Framtidenkoncernen i Tynnered, Göteborg.
Sök sommarjobb via stenafastigheter.se. Sista ansökningsdag är 11 mars, men sök gärna tidigare.
Samhällsmatchen - Sedan 2019 har Stena Fastigheter varit huvudpartner till Hammarby Fotbolls sociala initiativ Samhällsmatchen.
Bild från Sommarjobbsmässan på Tele2 Arena i Stockholm, ett samarbete mellan Stena Fastigheter och Samhällsmatchen. Mässan anordades för sjätte året i rad. I år var det personal från 23 företag som tog emot frågor och entusiasm från de över 1000 ungdomarna och unga vuxna på plats. Detta gör 2024 till vår största Sommarjobbsmässa hittills! Stort tack till alla som kom!