Destination Tynnered

En satsning för framtiden.

Vi har en dröm om Tynnered, en dröm om en framtid där fördelarna väger över. Det finns mycket som talar för Tynnered, krafter som vill bygga utveckling och gemenskap, saker som är på väg åt rätt håll. Nu finns också initiativet som kan sätta fart på den positiva spiralen. Vi kallar det Destination Tynnered. 

Vägen dit handlar om att sätta in insatser där de gör skillnad på riktigt – på skolresultat, fritidsaktiviteter och jobb, men också på att investera stort för att göra Tynnered till en attraktiv destination. Målet är en stadsdel fylld av liv, framtidstro och trygghet. Därför kraftsamlar vi nu och jobbar långsiktigt, uthålligt och metodiskt för att göra Tynnered till en plats att drömma om.

Satsningen Destination Tynnered är ett unikt samarbete mellan Framtiden, Stena Fastigheter och Volvo Cars, tre aktörer som delar ett starkt samhällsengagemang och en lokal koppling till Tynnered.​ Ska vi lyckas måste vi kunna jobba på flera fronter över lång tid. Tillsammans satsar vi de nödvändiga resurserna. Vi vill vara en katalysator i samarbete med aktörer som verkar för en positiv utveckling i Tynnered.

Vår metod är egentligen självklar. Det handlar om att vara långsiktiga, hålla ut och vara närvarande. Vi för en ständig dialog med de som bor och verkar i området, för att lyssna in behoven. Vi stöttar de goda krafter som har samma vision som oss, som vill utveckla Tynnered till att bli en attraktiv stadsdel att bo i, verka i och besöka.

 

Stena Fastigheter har många års erfarenhet av att erbjuda tusentals sommarjobb till ungdomar. Vi vet betydelsen av en första rad på CV:t , vilka dörrar som kan öppnas när man helt plötsligt har tillgång till ett nätverk eller vilken skillnad det kan göra att få hjälp med läxorna. Tillsammans med de investeringar vi gör, och har gjort, i området inom bostäder, skola och fritid är jag övertygad om att Tynnered kommer vara ett av västra Göteborgs mest attraktiva områden i framtiden

Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter

4 fokusmområden och 8 långsiktiga mål

Destination Tynnereds fokusområdena är jobb, skola, fritid och stadsutveckling.

De långsiktiga målen är

  • Att Tynnered är en destination för många Göteborgare​
  • En attraktiv skola där eleverna kommer från området och från övriga Göteborg​
  • Bättre skolresultat än snittet i Göteborg​
  • 1500 sommarjobb varav 300 leder till nästa steg i jobbtrappan​
  • 500 långsiktiga arbetstillfällen ska ha skapats ​​
  • 100 nya etablerade företag ska ha skapats​
  • Moderna mobilitetslösningar erbjuds alla som bor i Tynnered​
  • 600 nya bostäder i olika upplåtelseformer

 

Summering av 2023

Mycket är på väg åt rätt håll i Tynnered. Vi vill se till att den positiva utvecklingen håller i sig. Och vi tror att vi gör det bäst genom att bidra till det viktigaste – bättre skolresultat, fler fritidsaktiviteter och nya jobb. Under 2023 genomförde vi ett flertal olika insatser, tillsammans med våra samverkanspartners: Mentorskap, läxhjälp, frukost, sommarjobb, jobbfestival och nya mötesplatser för att nämna några. 

Läs mer om våra insatser 2023. 

Tuff ambition

"2025 är ambitionen att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden på polisens lista. Det är en tuff ambition men vi ser det som nödvändigt att både staden och andra aktörer satsar på att nå den. Alla områden i Göteborg ska vara trygga att bo och verka i. Och hela stadens utveckling hänger ihop med utvecklingen i våra mest utsatta områden. Det är därför glädjande och spännande att Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden nu konkretiserar ett samarbete för att vända utvecklingen i Tynnered".

Axel Josefson,
kommunstyrelsens ordförande Göteborg 2021

Trygghet i sitt kvarter

Stena Fastigheter är en aktiv och långsiktig fastighetsägare i Tynnered. Sedan flera år har stora satsningar gjorts i området för att öka tryggheten. Arbetet sker i nära dialog med de boende och vi samverkar med polis, kommun och andra parter. Under de senaste åren har vi bland annat byggt om utemiljöer, målat om fasader, balkonger och trapphus samt satt upp ny belysning utomhus. Vi anordnar olika fritidsaktiviteter, odlingsmöjligheter och familjedagar där grannar kan umgås och lära känna varandra bättre.

Satsar på bostäder

Stena Fastigheter satsar på bostäder i Tynnered. De 501 lägenheterna på Briljantgatan och Smaragdgatan har genomgått en varsam modernisering där bland annat stammar byts, badrummen renoveras, och ventilationssystem förbättras. På Smaragdgatan finns ett nybyggt äldrboende, förskola och seniorhus. I Smyckeparken har 100 hyresgäster över 70 år fått sina nuvarande lägenheter extra tillgänglighetsanpassade och kan delta på olika sociala aktiviteter tillsammans med sina grannar. 

Mer om Destination Tynnered

Mer om Destination Tynnered