Destination Tynnered

Destination Tynnered är ett samarbete kring social hållbarhet – med målsättning att skapa ett tryggt och attraktivt Tynnered med framtidstro.​

Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden vill tillsammans ta ansvar för ett attraktivt Tynnered med ökad framtidstro. Målet att Tynnered 2025 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område, utan istället ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap, där man kan förverkliga sina drömmer och ha sin egen försörjning.

Genom samarbetet gör tre stora och långsiktiga göteborgsaktörer gemensam sak i att förändra ett område i Göteborg, som av polisen utpekats som särskilt utsatt. Samarbetet är långsiktigt och innebär satsningar på skola, fritid, arbete och hållbar stadsutveckling. Samtidigt bjuder bolagen in fler aktörer att medverka för att skapa förutsättningar för att stärka Tynnereds utveckling. Samarbetet startade under våren 2021 och bygger på parternas erfarenheter av att skapa trygga och hållbara städer.

Bland insatserna som redan pågår eller planeras finns utökad läxhjälp och frukost i skolan, tredubbling av antalet sommarjobb, större jobbsatsning genom en ”jobbtrappa” för ungdomar från Tynnered, utveckling av mobilitetslösningar i området och en satsning på lokalt entreprenörskap för att göra Tynnered till en attraktiv destination.

Stena Fastigheter har många års erfarenhet av att erbjuda tusentals sommarjobb till ungdomar. Vi vet betydelsen av en första rad på CV:t , vilka dörrar som kan öppnas när man helt plötsligt har tillgång till ett nätverk eller vilken skillnad det kan göra att få hjälp med läxorna. Tillsammans med de investeringar vi gör, och har gjort, i området inom bostäder, skola och fritid är jag övertygad om att Tynnered kommer vara ett av västra Göteborgs mest attraktiva områden i framtiden

Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter

Avsikten är att samarbetet långsiktigt ska resultera i:

  • Att Tynnered blir en destination för många Göteborgare
  • En attraktiv skola där eleverna kommer från området och från övriga Göteborg
  • Bättre skolresultat än snittet i Göteborg
  • 1 500 sommarjobb
  • Jobbtrappa för 300 ungdomar
  • 500 långsiktiga arbetstillfällen och ökad anställningsbarhet
  • 100 nya etablerade företag
  • Erbjudande om moderna mobilitetslösningar till alla som bor i Tynnered
  • 600 nya bostäder i olika upplåtelseformer

Tynnered_karta_final.jpg

Tripplar antalet sommarjobb

Sommaren 2021 tripplade Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden antalet sommarjobb till unga i Tynnered jämfört med förra året. Totalt blev det 151 jobb, som fastighetsvärd, tekniker och entreprenörer.

- Det känns fantastiskt roligt att vi kan erbjuda så många unga ett sommarjobb, en första rad på cv och en inblick i arbetslivet, säger initiativtagarna.

Tuff ambition

"2025 är ambitionen att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden på polisens lista. Det är en tuff ambition men vi ser det som nödvändigt att både staden och andra aktörer satsar på att nå den. Alla områden i Göteborg ska vara trygga att bo och verka i. Och hela stadens utveckling hänger ihop med utvecklingen i våra mest utsatta områden. Det är därför glädjande och spännande att Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden nu konkretiserar ett samarbete för att vända utvecklingen i Tynnered".

Axel Josefson kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Satsar på bostäder

Stena Fastigheter satsar på bostäder i Tynnered. De 501 lägenheterna på Briljantgatan och Smaragdgatan genomgår en varsam modernisering där bland annat stammar byts, badrummen renoveras, och ventilationssystem förbättras. På Smaragdgatan finns ett nybyggt äldrboende och intill byggs ett seniorhus med 73 lägenheter för seniorer som gillar att umgås och kanske hjälpa varandra. I Smyckeparken får 100 hyresgäster över 70 år sina nuvarande lägenheter extra tillgänglighets-anpassade och kan delta på olika sociala aktiviteter tillsammans med sina grannar. 

Trygghet i sitt kvarter

Stena Fastigheter är en aktiv och långsiktig fastighetsägare i Tynnered. Sedan flera år har stora satsningar gjorts i området för att öka tryggheten. Arbetet sker i nära dialog med de boende och vi samverkar med polis, kommun och andra parter. Under de senaste åren har vi bland annat byggt om utemiljöer, målat om fasader, balkonger och trapphus samt satt upp ny belysning utomhus. Vi anordnar olika fritidsaktiviteter, odlingsmöjligheter och familjedagar där grannar kan umgås och lära känna varandra bättre.