Stena Fastigheter - en del av något större

Ledning

Här hittar du de personer som sitter i Stena Fastigheter ABs ledningsgrupp.

Cecilia Fasth

Cecilia Fasth

VD

+46 (0)75 241 50 42
Unni Sollbe

Unni Sollbe

VD Stena Fastigheter Malmö AB

+46 (0)75 241 53 15
Agneta Kores

Agneta Kores

VD Stena Fastigheter Göteborg AB

+46 (0)75 241 51 10
PG Sabel

PG Sabel

VD Stena Fastigheter Stockholm AB

+46 (0)75 241 55 06
Cecilia Fredholm

Cecilia Fredholm

Kommunikation- och hållbarhetschef

+46 (0)72 854 44 66
Jakob Nilsson

Jakob Nilsson

Ekonomi- och finanschef

+46 (0)70 784 83 51
Martin Gidenstam

Martin Gidenstam

VD Stena Bygg

+46 (0)75 241 51 60
Marie Bergsgård

Marie Bergsgård

HR chef

+46 (0) 730 437 275

Styrelse

Här hittar du de personer som sitter i Stena Fastigheter ABs styrelse.

Dan Sten Olsson

Dan Sten Olsson

Ordförande, VD/koncernchef Stena AB

Cecilia Fasth

Cecilia Fasth

Styrelseledamot, VD Stena Fastigheter AB

Claes-Göran Lyrhem

Claes-Göran Lyrhem

Styrelseledamot, VD Fastighets AB Josefina

Caroline Ullman Hammer

Caroline Ullman Hammer

Styrelseledamot, VD Øresundsbro Konsortiet

Peter Claesson

Peter Claesson

Styrelseledamot, Finansdirektör Stena AB

Jerker Johansson

Jerker Johansson

Styrelseledamot, Partner Blue Water Energy

Ulla Bergström

Ulla Bergström

Styrelseledamot, Kontorschef White Arkitekter

Revisor

Carl-Johan Rippe

Carl-Johan Rippe

Huvudansvarig revisor, auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB