Stena Fastigheter - en del av något större

Ledning

Här hittar du de personer som sitter i Stena Fastigheter ABs ledningsgrupp.

Cecilia Fasth

Cecilia Fasth

VD

010-167 50 42
Unni Sollbe

Unni Sollbe

VD Stena Fastigheter Malmö AB

010-167 53 15
Agneta Kores

Agneta Kores

VD Stena Fastigheter Göteborg AB

010-167 51 10
PG Sabel

PG Sabel

VD Stena Fastigheter Stockholm AB

010-167 55 06
Cecilia Fredholm

Cecilia Fredholm

Kommunikation- och hållbarhetschef

010-167 53 16
Jakob Nilsson

Jakob Nilsson

Ekonomi- och finanschef

010-167 50 35
Marie Bergsgård

Marie Bergsgård

HR chef

010-167 55 18

Stena Real Estate

Här hittar du de personer som ansvarar för vår utlandsverksamhet

Sofia Granlund

Sofia Granlund

VD Stena Real Estate /Transaktionschef

010 - 167 50 13

Styrelse

Här hittar du de personer som sitter i Stena Fastigheter ABs styrelse.

Dan Sten Olsson

Dan Sten Olsson

Ordförande, VD/koncernchef Stena AB

Cecilia Fasth

Cecilia Fasth

Styrelseledamot, VD Stena Fastigheter AB

Claes-Göran Lyrhem

Claes-Göran Lyrhem

Styrelseledamot, VD Fastighets AB Josefina

Peter Claesson

Peter Claesson

Styrelseledamot, Finansdirektör Stena AB

Jerker Johansson

Jerker Johansson

Styrelseledamot, Partner Blue Water Energy

Ulla Bergström

Ulla Bergström

Styrelseledamot, Divisionschef Sweco

Revisor

Carl-Johan Rippe

Carl-Johan Rippe

Huvudansvarig revisor, auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB