För dig som hyresgäst

Serviceanmälan

Du anmäler alltid fel genom att lämna en serviceanmälan på Mina Sidor.

Gör serviceanmälan

Blanketter och broschyrer

Blanketter för autogiro, e-faktura, lägenhetsbyte, andrahandsuthyrning med mera hittar du på länken nedan.

Se alla

 

Fyra viktiga saker att tänka på

Akuta fel

Vid akuta fel ska du kontakta lokal jour. Med akuta fel menas brister som kan vara hälso- eller livsfarliga, samt fel som snabbt kan skapa stora och bestående skador på din lägenhet eller fastigheten i stort eller fel som inte kan väntas med till nästkommande vardag; vattenläckor, stopp i avlopp eller elavbrott som är koncentrerade till din lägenhet. Kontakta lokal jour >

Hemförsäkring

Du måste ha hemförsäkring för att få bo i lägenheten. Du väljer själv vilken leverantör av hemförsäkring du vill använda. Försäkringen skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, brand, vattenskada eller om något inträffat där du blivit skadeståndsskyldig. Stena Fastigheters försäkring täcker inte din egendom. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag om något inträffar i din bostad.

Mina Sidor

Som hyresgäst har du tillgång till Mina Sidor, där all viktig information finns. Du loggar enkelt in med BankID. Där hittar du dina kommande betalningar och OCR-nummer, information om fastigheten du bor i, nyheter om ditt område och så kan du göra serviceanmälan digitalt. 

Trivselregler

När man bor tillsammans och delar på gemensamma ytor är det viktigt att visa respekt och ha goda relationer med sina grannar. Som hyresvärd har vi därför satt upp ett gäng trivselregler som är till för att alla ska trivas och må bra i sitt hem och sitt kvarter.  Se alla trivselregler här > 

Har du upprepade problem med grannar som inte följer trivselreglerna? Se här hur du ska göra >

Renovera din lägenhet

Du får utföra enklare förändringar i din lägenhet, t.ex. måla och tapetsera. Alla arbeten i din lägenhet måste godkännas av din hyresvärd, så kontakta alltid oss innan du påbörjar några förändringar. Tänk också på att alla arbeten alltid måste utföras fackmannamässigt. Du får inte göra större förändringar på lägenheten, då kan du bli skyldig att återställa lägenheten i den standard som lägenheten var i innan. I nästan alla våra kvarter erbjuder vi däremot att renovera lägenheten åt dig. Varje lägenhet bedöms från fall till fall. Vill du renovera din lägenhet, kontakta oss så tittar vi på vad vi kan göra i just din lägenhet.

I vissa områden erbjuder vi även så kallade plusrenoverade lägenheter. En plusrenoverad lägenhet innebär att vi renoverar lägenheten till en modernare standard.

Hyra parkering

I de flesta av våra kvarter sköts uthyrningen av parkeringsplatser av externa bolag. Har du frågor kring parkering är vårt bästa tips att du kontaktar parkeringsbolaget direkt. Du hittar kontaktuppgifter här.

Autogiro och e-faktura

Hyran betalas alltid i förskott, senast den sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Din hyresavi hittar du på Mina Sidor. Du har även möjlighet att betala hyran via autogiro eller e-faktura. Ladda ner blanketten för autogiro här eller teckna dig för e-faktura via din internetbank.

Blanketter och formulär

Behöver du hyra ut i andra hand eller vill du ansöka om autogiro? Alla blanketter och formulär finns att ladda ner till din dator eller mobil här.

Avflyttning

Om du ska flytta till ett nytt boende behöver du säga upp din lägenhet. Vanligast är att du har tre månaders uppsägningstid. Det betyder att ditt kontrakt upphör tre kalendermånader efter det månadsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen. Du är skyldig att betala hyra i tre månader efter den månaden du säger upp lägenheten. Du behöver inte bo kvar under uppsägningstiden, men du behöver betala hyran oavsett. Du säger upp din lägenhet digitalt på Mina sidor.

hund och flyttlådor