Störningar

Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Därför är det viktigt att du visar hänsyn och respekterar dina grannar.

Stökiga grannar?

1. Börja med att ta kontakt med grannen. Kanske är han eller hon inte ens medveten om att du störs av ljudet?
2. Om störningarna fortsätter, ta kontakt med oss via serviceanmälan på Mina sidor och berätta om problemen.
3. Är det akut, kontakta vår lokala jour.

Under dagtid

Via råder dig i första hand att göra en serviceanmälan via Mina sidor.

Behöver du ringa in din serviceanmälan?
Telefonnummer:
0771 40 50 50
Öppettider
Måndag: 07:00-16:00
Tis-Tors: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-12:00

Vid akuta fel och störningar efter arbetstid

Till akuta ärenden hör till exempen vattenläcka, akut störning från granne.
Är det fara för någons liv, kontakta då 112 först. 

Telefonnummer till vår jour

Göteborg
Telefon: 031-718 00 08

Landskrona
Telefon: 040-689 24 80 Security Assistance

Malmö, Lomma och Lund
Här hittar du journummer till våra fastigheter i Malmö, Lomma och Lund.

Stockholm och Uppsala
Telefon: 0200-24 02 00

Störningar i huset

I våra hus är det många som ska samsas tillsammans. Därför är det viktigt att du visar hänsyn och respekterar dina grannar. Vissa ljud får vi helt enkelt acceptera, så som ljud från TV-apparater och småbarn som låter.

Eventuell irritation går att förebygga genom att kommunicera med dem som bor allra närmast. Du kan t ex meddela grannarna om du ska ha fest.

En hyresgäst som stör sina grannar och inte slutar trots tillsägelse eller varningsbrev, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du även ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

Vad behöver jag inte acceptera?

Exempel på störningar som inte ska accepteras är:

  • Högt ljud från musikanläggningar eller eget musicerande
  • Hundar som skäller högt och länge
  • Upprepade bråk och skrik
  • Återkommande störande fester
  • Borrande och hamrande på olämpliga tider

Vad gör jag om min granne stör?

I första hand rekommenderar vi att du kontaktar grannen. Det brukar lösa problemet i de flesta fall. Det kan vara så att han eller hon inte är medveten om att du blir störd. I andra hand ringer du Stena Fastigheter under arbetstid. Om störningen är allvarlig och inträffar efter kontorstid ringer du till jourbolaget.

Hur gör jag vid allvarliga störningar i boendet kvälls- och nattetid?

Om fastigheten är knuten till någon störningsjour kan du ringa dit. Du hittar numret på anslagstavlan i trapphuset där du bor eller här. Personal från störningsjouren kommer då ut och konstaterar om det är en störning. Allt som har hänt rapporteras dagen efter till Stena Fastigheter som kan gå vidare med saken om det behövs.

Om det skulle det vara en allvarlig störning där någon är i fara, ringer du 112.