För våra leverantörer

Stena Fastigheter vill säkerställa så hantering av era fakturor sker på ett effektivt och säkert sätt samt värnar om miljön. Därför vill vi att ni som leverantör till Stena Fastigheter skickar e-faktura.

Vi samarbetar med InExchange för att hantera e-faktura

Här kan du läsa mer om olika lösningar och hur du snabbt kan komma igång med e-faktura via InExchange.


Så skickar du faktura till Stena Fastigheter

Fakturadress och GLN-kod är olika beroende på vilket bolag ni fakturerar. GLN-kod är den elektroniska adressen för e-faktura.

För att vi ska kunna hantera fakturan och betala den i tid så måste fakturan märkas med kostnadsställe och beställarens namn. Vid projekt ska även projektnummer, lägenhetsnummer och aktivitet anges på fakturan. Saknas dessa uppgifter på fakturan kommer den att skickas tillbaka för korrigering.

Bolagets namn
Kund-Id HusXXX
106 42 Stockholm
GLN-kod: XXX (alltid 13 siffror)
Er referens: Kostnadsställe och beställarens namn