Vi utvecklar staden

Där vi har våra hus stannar vi länge och är en drivkraft för att hela kvarteret utvecklas.

Vi utvecklar städer och förvaltar med omtanke

Vi på Stena Fastigheter vill stärka de städer vi finns i, och för oss är ansvarsfulla och långsiktiga relationer grunden för ett hållbart samhälle. Där vi har våra hus vill vi stanna länge och vara en drivkraft för att hela området ska utvecklas.

Som stadsutvecklare bygger vi nya bostäder och arbetsplatser nära de hus vi redan har, vi tar om hand de befintliga bostäderna och vi är med och stärker människor i våra kvarter.

I vårt dagliga arbete för att skapa trygga kvarter där människor vill bo och arbeta länge samarbetar vi med boende, kunder, skolor, föreningar och myndigheter.