Finansiell information

Här presenteras Stena Fastigheters resultat per helår 2023.

Info om förvaltat bestånd

Ägt och förvaltat i Sverige och utlandet per 2023-12-31

imagem1cm.png

Info om ägt bestånd
- Stena Fastigheter AB

Ägt i Sverige och utlandet per 2023-12-31

imagexvd68.png

Stena Fastigheter AB

Ägt i Sverige och utlandet per 2023-12-31

imagezmlv.png

 

Stena Fastigheter AB

Ägt i Sverige och utlandet utfall helår 2019-2023

imageehcuq.png

 

Finansiering per Q3 2023

image2ts22.png