Finansiell information

Här presenteras Stena Fastigheters resultat per helår 2022 samt Q3 2023.

Info om förvaltat bestånd

Ägt och förvaltat i Sverige och utlandet per 2022-12-31

Picture1.png

 

Info om ägt bestånd
- Stena Fastigheter AB

Ägt i Sverige och utlandet per 2022-12-31

finans2.png

Stena Fastigheter AB

Ägt i Sverige och utlandet per 2022-12-31

imagelzv7p.png

 

Stena Fastigheter AB

Ägt i Sverige och utlandet utfall helår 2019-2022 samt Q3 2023

image1pt6m.png

 

Finansiering per Q3 2023

imagejet5w.png