Akuta fel och störningar

Om du råkar ut för ett akut fel i din lägenhet, i fastigheten eller i lokalen du hyr av oss när vår Serviceanmälan är stängd, kan du kontakta din lokala jour.

Akuta fel efter arbetstid

Om du råkar ut för ett akut fel när vår Serviceanmälan är stängd, kan du ringa till jouren. För vanliga serviceärenden så vänta och ring oss nästa dag eller lägg in ditt ärende direkt på Mina sidor.

Vad är ett akut fel?

Till akuta fel räknas t ex vattenläcka, stopp i toalett och elfel, det vill säga allvarliga och akuta fel som inte kan vänta till nästa vardag.

Vad gör jag vid en störning kvälls- och nattetid?

Vi har också en störningsjour kopplad till fastigheten om du upplever störningar kvälls- och nattetid. Om det skulle det vara en allvarlig störning där någon är i fara, ringer du 112.  Telefonnummer vid akuta fel och störningar efter arbetstid finns även i din trappuppgång. 

Göteborg

Jour vid akuta fel och störningar Göteborg, Mölndal och Kungsbacka.

Telefon: 031-718 00 08​

 

Stockholm/Uppsala

Jour vid akuta fel och störningar.

Telefon: 0200-24 02 00​

 

Malmö

Journummer för fastigheter i  Malmö, Lomma och Lund.

 

Landskrona

Jour vid akuta fel och störningar.

Security Assistance
Telefon: 040-689 24 80