Halverat klimatavtryck

Vi arbetar aktivt med att halvera vår klimatpåverkan till år 2030.

Vi vill ta vårt ansvar så när vi förvaltar och bygger nytt har vi ett miljötänk hela vägen. I allt från att vi bytt ut miljöfarliga kemikalier vid rengöring till att vi använder en hög andel miljövänliga material vi nyproduktion och hållbara energikällor.

Vårt mål är att halvera vår klimatpåverkan från 2018 års mätning och till år 2030. Vi har redan kommit en bra bit påväg, bara mellan 2018 och 2020 så har vi minskat vårt klimatpåverkan och totala koldoixidutsläpp med 26%.

Så räknar vi på vårt avtryck

Vi gör vårt klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol och redovisar dem utifrån olika områden, scope 1, 2 och 3. Men vad betyder det? 

 

Scope 1

 Scope 1 direkta växthusgasutsläpp i vår verksamhet, i vårt fall företagets bilar och kylanläggningar.

Scope 2

Scope 2 är indirekta utsläpp från den energi som vi köper in och använder i våra fastigheter - som el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3

Scope 3 är övriga indirekta utsläpp som uppstår i hela värdekedjan, från resor i jobbet och avfallshantering, till inköp av material och tjänster. Som du ser nedan så hamnar vårt allra största avtryck här. För att minska de indirekta utsläppen sätter vi tidigt mål för våra projekt, ställer krav på våra leverantörer och samarbetar med både offentliga och idéburna aktörer.

De processer som har störst inverkan på vårt klimatavtryck är nyproduktion och renoveringar. För att få ett så lågt klimatavtryck som möjligt har vi en plan för varje nyproduktionsprojekt, som följs upp under projektets gång. Utöver klimatmålen omfattar planen såklart samtliga hållbarhetsmål.